آیا شما فرد خوش شانسی هستید؟

برای اینکه بدانید آیا شما فرد خوش شانسى هستید به سؤالات زیر پاسخ دهید.

* آیا عموماً اتفاقات خوبى در زندگى شما رخ مى دهد

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* آیا در زندگى کارهایى را که دوست دارید انجام مى دهید

۱) خیر

۲) تقریبا

۳) بله

* آیا از روابط تان با دیگران راضى و خشنود هستید

۱) خیر

۲) تقریبا

۳) بله

* هر چند وقت یکبار جمله «چه شانسى آوردم ، یا جملاتى شبیه این را بیان مى کنید

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* آیا تا به حال کسى به شما گفته «چقدر خوش شانس» هستید

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* آیا براى زندگى خود اتفاقات خوبى را پیش بینى مى کنید

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* هر چند وقت یکبار اتفاقات بد در زندگى شما رخ مى دهد

۱) خیلی زیاد

۲) اغلب اوقات

۳) بعضی اوقات

۴) تقریبا هرگز

* هرچند وقت یکبار شما جمله «چرا من » و یا جملات منفى مانند این را به زبان مى آورید

۱) خیلی زیاد

۲) اغلب اوقات

۳) بعضی اوقات

۴) تقریبا هرگز

* آیا به نظر تان مى رسد که همیشه چیزهایى به صورت اتفاقى در زندگى تان رخ مى دهد

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* آیا اغلب به اهداف خود مى رسید

۱) تقریبا هیچ وقت

۲) بعضی اوقات

۳) اغلب اوقات

۴) خیلی زیاد

* آیا مى توانید اتفاقات را به نحو بهترى و به سود خود تغییر دهید

۱) معمولا خیر

۲) معمولا

۳) اغلب اوقات

۴) تقریبا همیشه

چگونه امتیازات خود را محاسبه کنید

شماره گزینه جواب ها را با یکدیگر جمع کنید، براى مثال اگر پاسخ شما به یک سؤال گزینه دو است شما دو امتیاز از این سؤال به دست آورده اید. اگر امتیاز نهایى شما بین ۳۵ تا ۴۲ است- به شما تبریک مى گوئیم. شما بسیار فرد خوش شانسى هستید. اگر امتیازتان بین ۲۶ تا ۳۴ است- از خیلى از مردم خوش شانس تر هستید. آماده باشید که فرد بسیار خوش شانسى شوید.

اگر امتیازتان بین ۲۰ تا۲۵ است- گاهى اوقات خوش شانسى مى آورید. اما مى توانید خوش شانس تر از این باشید با امتیاز کمتر از ،۲۰ همین حالا مشغول شوید. اسرار افراد خوش شانس را یافته و به کار ببرید