0
02188915009

شیوه های آموزش زبان انگلیسی

در امر آموزش زبان خارجي به زبان آموز كمك مي شود تا مهارت هاي “شنيداري، گفتاري، خواندن و نوشتن” را به خود توسعه داده و دانش ساختاري پايه و واژگان ضروري زبان را در خود تقويت نمايند. شركت فعال و همكاري گروهي زبان آموزان در فرآيند تدريس، دستيابي اهداف فوق را آسان تر مي سازد.

روش تدريس متون خواندني (Reading)

الف) مرحله امادهي (Presentation)

 1.  از زبان آموزان بخواهيد كتاب هايشان را ببندند. چارت يا اسلايد حاوي تصاوير مربوط را نمايش دهيد.
 2.  با توضيحات كلي و يا طرح چند سئوال در ارتباط با موضوع متن، در زبان آموزان ايجاد آمادگي كنيد.
 3.  با در نظر گرفتن روش تدريس لغات جديد تعدايد از كلمات كه در فهم متن ايجاد اشكال مي كنند را تدريس كنيد.
 4.  سوالاتي اززبان آموزان بپرسيد كه براي جواب دادن به آنها مجبور باشند به متن مراجعه كنند و از تكنيك هاي خواندن براي درك مفهوم كلي (Skimming) و وارسي متن (Scanning) استفاده كنند.
 5.  در صورت نياز ساختارهاي گرامري مبهم را براي زبان آموزان به طور اجمالي توضيح دهيد.

ب) دانش واژگاني (Vocabularty)

 1.  واژه هاي دستوري (Function Words): عبارتند از ضماير، حروف تعريف و غيره.
 2.  واژه هاي معنايي (Content Words) : عبارتند از اسم، فعل، صفت و غيره … واژگان معنايي به كار رفته در دوره راهنمايي به گونه اي هستند كه يا مي توان در كلاس يافت، يا با خود به كلاس آورد، يا تصوير آن را بر روي تخته كشيد، يا با لوحه به نمايش گذاشت يا با انجام عملي مفهوم آن را منتقل كرد و در نهايت توضيح مختصري به انگليسي يا فارسي داده و از كلمات متضاد و مترادف كمك گرفت.

روش تدريس لغات جديد

الف) مرحله معرفي (Presentation)

 1.  از دانش آموزان بخواهيد كه كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.
 2.  واژه  جديد را چند بار تلفط كنيد و معني آن را با استفاده از فلاش كارت، لوحه و يا خود شئي(در صورتي كه در كلاس موجود باشد) به دانش اموزان تفهيم كنيد.
 3.  واژه جديد را در يك يا دو جمله جديد به كار ببريد تا مفهوم آن كاملا درك شود.
 4.  هر واژه را روي تخته نوشته و يا از روي فلاش كارت به دانش اموزان نشان دهيد.
 5. در اين مرحله هر واژه را چند بار تكرار نمائيد. تا فرم نوشتاري آن را در حالي كه تلفظ واژه را مي شنوند، ببيند.

ب) مرحله تمرين (Practice)

 1.  از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهي و افرادي واژگان را بعد از شما تكرار كنند.
 2. از دانش  آموزان بخواهيد به صورت گروهي و افرادي واژگان را بعد از شما با ديدن تصاوير تكرار كنند.
 3.  از دانش اموزان بخوايد به صورت گروهي و انفرادي واژگان را بعد از شما با ديدن فرم نوشتاري تكرار كنند.

 روش تدريس پيشنهادي نكات دستوري

الف) مرحله معرفي (Presentation)

 

 1.  از دانش اموزان بخواهيد تا كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.
 2.  با بكاگيري از اشايئ و موقعيت هاي موجود در كلاس، لوحه، فلاش كارت و غيره … جملت معني دار كوتاه بسازيد كه در ان ساختار جديدي به كار رفته باشد.
 3.  بعد از معرفي نكته زباني جديد با چند سئوال مختصر ، ميزان فهم دانش آموزان را ندازه بگيريد.

 ب) مرحله توليد (Written Exercises)

انجام موفقيت آميز تمرينات شفاهي از طرف دانش آموزان ممكن است تضمين كننده به كار گيري صحيح نكات تدرس شده در تمرينات نوشتاري نباشد. لذا لازم است زبان آموزان تمرينات نوشتاري را بدون كنترل معلم انجام دهند تا ارزيابي بهتري از دانش خود داشته باشند.

 

 1.  نحوه انجام هر يك از تمرينات را به طور خلاصه توضيح داده و در صورت نياز يك نمونه انجام دهيد.
 2.  از دانش آموزان بخواهيد تا تمرينات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در كلاس مورد ارزيابي قرار گيرد.

روش تدريس پيشنهادي مكالمه

الف) مرحله معرفي (Presentation)

 1. جهت ايجاد آمادي دانش آموزان براي پذيرش مكالمه از آنها چند سئوالي در مورد موضوع مكالمه بپرسيد و يا توضيح خلاصه در مورد آن بدهيد.
 2.  با استفاده از تصاوير و اشياء موجود و يا كشيدن شكل ب روي تخته سياه موضوع مكالمه را معرفي كنيد. ممكن است لازم باشد كه مفهوم مكالمه را به طور خلاصه توضيحي در مورد آن بدهيد.
 3. كلمات جديد موجود در مكالمه كه در فهم آن نقش دارند را تدريس كنيد.
 4. از دانش اموزان بخواهيد كه به مكالمه گوش دهند به آنها بگويي كه سئوالاتي راجع به متن از آنها خواهيد پرسيد.
 5. چند سئوال درك مطلب از دانش آموزان بپرسيد كه موضوعات كلي مكالمه را دربر گيرد. پاس هاي كوتاه را از دانش اموزان بپذيريد.
 6.  يك بار ديگر از دانش آموزان بخواهيد كه به متن مكالمه گوش دهند و به سئوالات جزئي تري پاسخ دهند.
 7.  از دانش اموزان بخواهيد كه كتابهايشان را باز كنند و با نگاه كردن به متن به مكالمه گوش دهند.
 8. اگر لازم باشد متن مكالمه به انگليسي توضيح دهيد و ساختراهاي مهم را براي دانش اموزان توضيح دهيد.

 

ب) مرحله تمرين (Practice)

 1.  مكالمه را با مكث هاي منطقي بلند بگوييد و از دانش آموزان بخواهيد به صورت دسته جمعي و انفرادي تكرار كنند.
 2.  كلاس را به دو قسمت تقسيم كنيد وب ه هر قسمت نقشي واگذار كنيد و از آنها بخواهيد نقش هاي خود را تكرار كنند و در نهايت از دانش اموزان بخواهيد كه به صورت انفرادي ايفاي نقش كنند.

 

ج) مرحله توليد(Production)  

 

 1.  مكالمه را بر روي تخته سياه نوشته و بعضي از كلمات و عبارات را پاك كنيد و از دانش اموزان بخواهيد آن را جايگزين كنند.
 2.  از دانش اموزان بخواهيد كه دو به دو مكالمه را انجام دهند.
 3.  از دانش اموزان بخواهيد در منزل به تمرين مكالمه پرداخته و آماده ايفاي نقش در جلسه بعد باشند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *