0
02143000313
محتوای لندینگ دوره آنلاین
پریسا نصری

دوره آنلاین هنر زن بودن – جلسه اول

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: 4 تیپ شخصیتی زنان  
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین چله طلایی کنکور – جلسه چهارم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: وسواس فراموشی استرس و اضطراب راه های مقابله با استرس و رسیدن به آرامش نکته : در این جلسه می ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین چله طلایی کنکور – جلسه سوم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: نکات طلایی کنکور نکته : در این جلسه می توانید با دانش آموختگان دیگر به بحث و گفتگو در این ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین چله طلایی کنکور – جلسه دوم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: آشنایی با انواع تسلط تسلط تک درس تسلط دفترچه ای تسلط جامع نکته : در این جلسه می توانید با ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین چله طلایی کنکور – جلسه اول

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: آنچه در فکر و ذهن دانش آموزان کنکوری می گذرد تشبیه و شبیه سازی کنکور نحوه شبیه سازی کنکور و ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما) – جلسه چهارم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: توانایی فروش توانمندی ها قوی بودن EQ افراد فعال در کارهای روزمره نکته : در این جلسه می توانید با ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما) – جلسه سوم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: اهمیت EQ اهمیت EQ نسبت به IQ ارتباطات خود را گسترش دهید نکته : در این جلسه می توانید با ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما) – جلسه دوم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: استفاده از غرغر کردن های مردم استفاده از فرصت های موجود نیازهای مردم را بشناسید نکته : در این جلسه ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما) – جلسه اول

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: کنترل ذهن تکنیک حالت چطوره؟ ذهن خودتان را کنترل کنید نکته : در این جلسه می توانید با دانش آموختگان ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آنلاین زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی – جلسه پنجم

سلام به شما همراه عزیز امیدواریم که از این جلسه لذت ببرید، در این جلسه مبحث زیر مطرح می شود: اهمیت خداشناسی در کسب توانایی خداوند کریم، بخشنده و اهداکننده است در هر شرایطی خداوند را شکر کنید نکته : ...
1 2 3 12