0
02188915009
محتوای رادیو سینرژی
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت هجدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت هجدهم: اهداف بلند مدت مهمترین اشتباهی که اکثر افراد در مواجهه با فرایند هدف گذاری مرتکب می شوند این است که از وضعیت فعلی خودآگاهی کافی ندارند. تصور ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت هفدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت هفدهم : اهداف کوتاه مدت مسلما همه ما برای خودمان اهدافی در زندگی داریم. زندگی بدون هدف معنایی ندارد و این هدف‌ها هستند که به زندگی ما معنا ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت شانزدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت شانزدهم : اعتماد به نفس اغلب افراد موفق اعتماد به نفس بالایی دارند. پر واضح است که آنها به خود و آنچه که انجام می دهند ایمان دارند. ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت پانزدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت پانزدهم : بینش ثروتمندان در مورد ثروت واقعاً چه چیزی ثروتمندان را از فقرا جدا می‌کند؟ فوق ثروتمندان چه ویژگی‌ها و بینش‌های مشترکی دارند؟ منظورم از فوق ثروتمندان ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت چهاردهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت چهاردهم : ثروت از دیدگاه فقرا صحبت در مورد تولید ثروت آسان‌تر از عمل به دانسته‌ها و خلق ثروت است. با وجود کتاب‌های بی‌شماری که در مورد موفقیت‌های ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت سیزدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت سیزدهم : در نیمه راه بهشت شنوندگان نازنین رادیو سینرژی در این قسمت با یک ویژه برنامه در خدمت شما هستیم که مجموعه ای از شعرهای عاشقانه هست ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت دوازدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت دوازدهم : نحوه عملی ، فکر کردن به آرزوها آرزو داشتن و دنبال کردن آرزوها از شیرین ترین بخش های هیجانی زندگی هر انسانی است. آرزوهای ما پایان ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت یازدهم

 سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت یازدهم : عملکرد جهان هستی هر چيز به دليلی رخ می‌دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت يا علت‌های بخصوصی وجود دارد، چه از ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت دهم

سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت دهم : باور بازدارنده جملاتی مانند شما میتوانید واقعیت ها خود را بسازید ، و یا فقط باید اعتماد به نفس داشته باشید، زمانی که شما در جستجوی ...
فاقد تصویر شاخص

رادیو سینرژی – قسمت نهم

سلام بر دوستان و همراهان همیشگی و پرانگیزه رادیو سینرژی ◀ قسمت نهم : دفترچه افکار منفی با خودتان قرارداد ببنديد و سعي کنيد فقط به مدت يک روز به تمامي افکار و صداهايي که در سرتان است گوش دهيد ...
1 2