حضور در لایو جادوی زنان آفرودیت شنبه ۳۰ دیماه ساعت ۷ شب الزامی می باشد.