حضور در قرعه کشی دوشنبه ۹ بهمن ساعت ۱۱ صبح الزامی می باشد.