0
02188915009

قدرت ایمان و باور در رسیدن به موفقیت

قدرت ایمان

داشتن ایمان و باور، یکی از ارکان مهم در تحقّق هدف‌ها و آرزوهایمان است. ایمان یعنی یقین و اطمینان ما؛ هر چقدر ایمان داشته باشیم، همان قدر دریافت می‌کنیم؛ به بیان دیگر، بر حسب انتظارات و خواسته هایمان به ما نعمت داده می‌شود. باید طوری رفتار کنید که نشان دهید در انتظار موفقیت، شادی و فراوانی هستید و خودتان را برای آن آماده کنید. این را بدانید که همیشه بر اساس ایمان تان به شما داده می‌شود. تنها ایمان است که می‌تواند در ذهن اثر بگذارد؛ وقتی شما می‌خواهید به آرزویی برسید، ولی در دل خود برای رسیدن به آن، باور و ایمان کافی و واقعی ندارید و دچار تردید هستید که آیا به هدف تان می‌رسید یا نه، مطمئن باشید به آن هدف نمی‌رسید.

 ما در زندگی به چیزی باور داشته باشیم در زندگی ما درست به همان شکل اتفاق می افتد. این حرف تا حد زیادی درست است و موضوع این است که همه شما در زندگی به صحت این موضوع پی بردید و همه ما در زندگی شخصی خود متوجه قدر باور شده ایم اما به آن توجهی نکردیم. منبع

 

ایمان
ایمان

قدرت ایمان و باور در رسیدن به موفقیت

اگر ایمان نداشته باشید، هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد. باید باور کنید که خداوند از راه‌های عجیب و غریب که حتی فکرش را هم نمی‌کنید، شما را به اهداف تان می‌رساند. خداوند هرگز اشتباه نمی‌کند و تمام راه‌های خود را به نتیجه می‌رساند، او قدرتمند و توانا به انجام هر کاری است. هر چه که فکر می‌کنید غیر ممکن است و تردید به سراغ تان آمد را از خدا بخواهید و ایمان کامل داشته باشید که به آن خواسته می‌رسید؛ زیرا خداوند، قدرتمند، توانا، بخشنده و مهربان است. بدانید که هر خیر و خوبی از جانب خداست و حضور خداوند را در هر لحظه احساس کنید؛ با این کار قدرتمند می‌شوید و می‌توانید از عهده انجام هر کاری برآیید.

امام علی(ع)می‌فرماید:

«صبر و شکیبایی نسبت به ایمان، مثل سر است نسبت به تن .» همان طور که تنی که سر ندارد بی معنی است، ایمانی هم که صبر و شکیبایی در آن نباشد فایده ای ندارد.

ایمان
ایمان

درست زمانی خواسته‌های ما اجابت می‌شود که آماده دریافت آن باشیم؛ رحمت خدا نیز همواره شامل کسی می‌شود که به او و حمایتش ایمان دارد. اگر ایمان کافی داشته باشیم و جای ترس و اضطراب و نگرانی را با ایمان عوض کنیم و قوانین خداوند را بیاموزیم و ایمان قوی به او داشته باشیم، خواسته مان را با اطمینان، به آن بزرگ ترین می‌سپاریم و می‌دانیم هیچکس قدرت او را ندارد.

رابرت کالیبر می‌گوید: «تصور کنید چیزهایی را که می‌خواهید، هم اکنون در اختیار دارید؛ بدانید که در زمان نیاز به سوی شما خواهند آمد، سپس به آنها اجازه ی ورود دهید؛ در موردشان نگران نباشید، به نداشتن شان فکر نکنید، فکر کنید به شما تعلّق دارند، از آن شما هستند و تحت مالکیت شما قرار دارند و ایمان داشته باشید؛ همواره ایمان قوی داشته باشید که هر چه رخ می‌دهد، به درخواست خداوند است؛ هر چه به هدفی که دارید اعتقاد داشته باشید، یقین بیشتر و احساس بهتری خواهید داشت. مدام از خود سؤال کنید: آیا ایمان فعال و باور قوی دارم که این هدف می‌تواند تحقق یابد؟»

در قرآن داریم که هر آنچه در دعا درخواست می‌کنید، ایمان داشته باشید که اجابت می‌شود:

« اُدعونی أستّجِب لّکُم: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.»

و یا:

«زمانی که برای اجابت آروزیتان دعا می‌کنید، ایمان داشته باشید به آن خواهید رسید و به دستش خواهید آورد.»

این مطلب گواه آن است که تنها کسانی که ایمان و باور دارند، به هر آنچه می‌خواهند، می‌رسند.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

«اِذا دَعوتَ فضَلنَ حاجَتکَ بالباب: آن هنگام که خدا را برای خواسته ای صدا زدی، باید این گونه باور داشته باشی که گویی آنچه را از خداوند خواسته ای، پشت در است و تو می‌توانی آن را برداری.»

ایمان
ایمان

ایمان و باور به موفقیت و سخن پایانی

در واقع ایمان به لطف و عنایت خداوند، از عواملی است که ما را به مقصود و هدف خود می‌رساند. ایمان به خدا، احساس خوب، مثبت اندیشی، ایمان به توانایی‌های خود، امید به موفقیت، عزم و اراده عالی، روحیه ی خوب و با نشاط، دعا کردن، توسل و توکل به خداوند؛ همه این‌ها به داشتن ایمان فعال کمک می‌کند. فراموش نکنید لحظه ای که ترس به سراغ شما می‌آید، راه را برایمان می‌بندید؛ لحظه ای که نگران می‌شوید، مسلماً ایمانتان دچار آسیب شده است.

ایمان باید ابراهیم گونه باشد؛ یعنی تسلیم محض، مثل ابراهیم؛ بدون چون و چرا تسلیم شدن و توکل واقعی داشتن، اعتماد به جهان هستی و این که همه چیز در جای خودش است و هر اتفاقی بیفتد، یقیناً به نفع توست و مدام تست توکل دادن. اگر اتفاق به ظاهر ناخوشایندی هم افتاد که مانع موفقیت توست، بدان شمارش معکوس آغاز شده و با قدرت با خودت بشمار: ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵ ،۴، ۳، ۲، ۱ و منتظر انفجار بزرگ باش؛ فراموش نکن که سیاه ترین زمان صبح، لحظه ای قبل از روشنایی کامل هواست؛ شاید آن موقع که به خودت می‌گویی: فکر نکنم هیچ وقت روز روشن پدیدار شود، چون تاریکی محض است.

آن موقع سپیدی هوا را تجربه کنی. پس مطمئن باشید که در لحظات سخت، اگر همواره به دریافت اتفاقات خوشایند ایمان داشته باشید، چنان اتفاقات شگفت انگیزی را تجربه می‌کنید که شاید باورش سخت باشد؛ بهتر است اسمش را به جای اتفاق، معجزه بگذاریم؛ پس همواره منتظر معجزه باش.

با توکل واقعی و تسلیم محض شدن. به خود، به جهان هستی و به خالق قدرتمند خود مطمئن باشید و با آغوش باز منتظر دریافت معجزات باشید و هیچگاه به اتفاقات، برچسب نزنید؛ که این اتفاق خوب یا بد بود و مطمئن باشید که پشت هر اتفاقی که به رغم شما ناگوار است، معجزه ای خوشایند پدید می‌آید؛ همان طور که بارها این موضوع را تجربه کرده اید.

 

ایمان
ایمان

داستـان معروفی است کـه می‌گوید: شاهی بود و وزیری که وزیـر هر اتفـاقی رخ میداد، می‌گفت: حتما به نفع ماست. روزی در یکی از تفریحاتی که با شاه داشت، شاخه ای به چشم شاه آسیب رساند و شاه کور شد. وزیر همچنان امیدوارانه گفت: حتما به نفع ماست.

شاه با عصبانیت تمام گفت: چه نفعی می‌تواند داشته باشد؟! این وزیر را به زندان بیندازید. ماه‌ها گذشت؛ روزی شاه به شکار رفته بود که قبیله ای او را دستگیر کردند و به اردوگاه خود بردند وگفتند: ما برای خدای مان قربانی می‌خواهیم و چه بهتر که تو را قربانی کنیم. لحظه قربانی کردن، یکی از آنها گفت: نه، این ناقص است، آیا می‌خواهید برای خدا چیزی که کاستی دارد را قربانی کنید؟ همه پذیرفتند و شاه را رها کردند.

شاه با خود گفت: اینک نفع آن حادثه را فهمیدم، وزیر را بیاورید که نفع به زندان انداختن او را هم  بفهمم. وقتی وزیر آمد، شاه داستان را برایش تعریف کرد و پرسید: نفع تو چه بوده؟ وزیر گفت: خب یقیناً نفع من این بود که اگر آنجا بودم، چون ایرادی نداشتم، به جای شما من قربانی می‌شدم !

 

به فرموده امام علی(ع) :

«با یقین می‌توان به نهایت خواسته رسید.»

انسانی که توکّل دارد و همواره مطمئن است، مطمئناً جواب اطمینانش را دریافت خواهد کرد. ایمان به خود و توانایی‌های خود، به جهان هستی و فرمانده جهان هستی را در وجود خود به صورت عادت درآورید و همواره منتظر دریافت‌های عالی از جهان هستی باشید.

در ادامه شما را به دیدن این ویدئو که در همین زمینه است دعوت می کنیم

فرشید پاکذات در این ویدئو در مورد قدرت ایمان و باور و تاثیر آن در موفقیت صحبت کرده و نکاتی ارائه می دهد که می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

دانلود با کیفیت مناسب (حجم ۷۵ مگابایت)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.