0
02188915009

فیزیک کوانتوم و رابطه اش با کسب و کار و ثروت

در این ویدئو دکتر خیرالهی پیرامون فیزیک کوانتوم و رابطه اش با کسب و کار و ثروت اسراری را برای شما بازگو می کند.

کوانتوم چیست؟

  • قوانین فیزیک نیوتنی / فلسفه ارسطویی
  • جهان هستی و رابطه اش با فیزیک کوانتوم
  • اسرار فیزیک کوانتوم و رابطه آن با کسب و کار

در این ویدئو دکتر مهدی خیرالهی ، رابطه فیزیک کوانتوم و کسب و کار را به صورت کامل برای شما شرح می دهد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.