0
02188915009
محتوای دوره های آنلاین
دوره آنلاین چله طلایی کنکور

دوره آنلاین چله طلایی کنکور

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزشی چله طلایی کنکور خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این دوره ...
کارآفرینی شخصی (کارفرما)

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما)

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش کارآفرینی شخصی (کارفرما) خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این دوره ...
زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی

زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آنلاین زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را ...
هوش عاطفی

هوش هیجانی (EQ)

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش هوش هیجانی (EQ) خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این دوره ...
کسب ثروت و آرامش

کسب ثروت و آرامش

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آنلاین کسب ثروت و آرامش خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این ...
زبان بدن چشم

زبان بدن چشم

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش زبان بدن چشم خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این دوره ...
تمایز در بازاریابی تلفنی

تمایز در بازاریابی تلفنی

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش تمایز در بازاریابی تلفنی خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این ...
رازهای رسیدن به شغل رویایی

رازهای رسیدن به شغل رویایی

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش رازهای رسیدن به شغل رویایی خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده ...
مدل سازی ذهنی – الگوبرداری از بیل گیتس

مدل سازی ذهنی – الگوبرداری از بیل گیتس

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش مدل سازی ذهنی - الگوبرداری از بیل گیتس خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود ...
خلاقیت

خلاقیت

  سلام به شما همراه گرامی به دوره آموزش خلاقیت خوش آمدید. با ثبت نام در این دوره آموزشی، به جلسه اول هدایت می شوید، که به صورت کامل میتوانید دوره آنلاین را دانلود کنید و استفاده کنید.این دوره با عنوان ...
1 2