برترین مقالات

چرا به افراد پولدار حسودی می کنیم؟
بدون مجموعه
semAdmin

دارایی‌ خوشبختی‌ نمی‌آورد!

تاجر میلیاردر آلمانی منزل ۵‌/‌۱ میلیون یورویی خود را به یك زن فروشنده مواد غذایی سوپر‌ماركت بخشید. تاجر میلیاردر آلمانی منزل ۵‌/‌۱ میلیون یورویی خود

ادامه مطلب »
ان ال پی
ان ال پی
semAdmin

ان ال پی چیست؟

  N . L . P مخفف کلمات انگلیسی Neuto Linguistic Programming است که ترجمه تحت الفظی آن به فارسی می شود : برنامه ریزی

ادامه مطلب »