0
02143000313
محتوای ویدئو های شبکه اجتماعی
ماتریکس فقر

ماتریکس فقر

ماتریکس تلاش می کنه شمارو فقیر نگه دارهچون اگر فقیر باشید نمیتونید فکر کنید وقتی فکر هم نکنید کل عمرتون رو فقط تلاش بیهوده خواهید کرد 
سفر در زمان در ۲ دقیقه

سفر در زمان در دو دقیقه

حواست باشه از این مسافرت جا نمونینزار حسرت گذشته و استرس و ترس آینده مانع مسیرت بشهچه قدر به گذشته فکر میکنی؟
دروغی به نام علم یا ثروت

دروغی به اسم علم یا ثروت !

حالا من ازت میپرسم علم یا عمل یا ثروت؟
چرا شروع میکنم نمیشه

چرا شروع میکنیم نمیشه !

چند بار تا الان شروع کردی و نشده ؟
پسرکشی به خاطر فقر

پسرکشی به خاطر فقر !

گذشتت رو رها کن ....و آیندت رو بساز
۹۹ درصد مردم نمیتونن

۹۹ درصد مردم نمیتونند !

فقط 30 ثانیه وقت بزار و نزار اون کار هفته ها ، ماه ها ، سال ها تو ذهنت طول بکشه وقتی بارهای ذهنیت زیاد باشه تو نمیتونی کارهای بزرگ انجام بدیهمین چیزهاست که مانع پیشرفت تو میشهاینا جمله انگیزشی نیست، ...