0
02143000313

دکتر علی اصغر جهانگیری (پدر کسب و کار ایران)

فهرست مطالب

دکتر علی اصغر جهانگیری کیست؟

دکتر علی اصغرجهانگیری متولد اسفندماه سال ۱۳۲۵ در روستای کندلوس از توابع کجور است.وی پس از اتمام دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ایران راهی آمریکا می‌شود و در ایالت تگزاس در رشته حفاری چاه نفت ادامه تحصیل می‌دهد . پس از تحصیل به ایران بازمی‌گردد و به دلیل پذیرفته‌شدن در بورس سازمان‌ملل متحد در دانشکده وین در رشته پلمیر و الیاف مصنوعی تحصیل خود را آغاز می‌کند.

دوازده سالي بيشتر نداشتم. بالاي ميدان «فوزيه» بود. لبو فروش محل، مثل هر روز بساط لبويش را پهن كرده بود و با صداي خش‏دار و خفه‏اش داد مي‏زد.
لبو … لبوي داغ دارم … .
از روي كاغذ باطله‏هاي كنار بساطش ورقي بر‏مي‏داشت و با چنگالش كه پارچه‏اي دور آن پيچيده بود لبو را داخل كاغذ مي‌گذاشت. ورق كاغذ به زمين افتاد و لبو‏فروش ورق ديگري از دسته كاغذهايش برداشت. نگاهي به انبوه كاغذها انداختم، از لاي كاغذ باطله‏ها كتاب قرمز رنگي ديده مي‏شد. از شيرازه كتاب معلوم بود كه كتابي قديمي است. جلوتر رفتم و به لبو‏فروش گفتم:
– اين كتاب رو به من مي‏دي؟
– برو بچه بذار به كارم برسم.
– خواهش مي‏كنم همين يه كتاب رو مي‏خوام.
لبو‏فروش دور بساط لبويش چرخي زد و دوباره ورقي از روي كاغذهاي باطله برداشت و لبوي داغ را لاي آن پيچيد. چيز زيادي نمانده بود؛ شايد امشب اين كتاب هم مانند خيلي از كتاب‏هاي قديمي در سرخي لبو گم مي‏شد. ساعتي گذشته بود و من همچنان اصرار مي‏كردم و لبو‏فروش با چشمان درشتش چپ‏چپ نگاهم مي‏كرد. ديگر چند ورق بيشتر نمانده بود، تاب نياوردم، با سماجت به دستان سرخ او آويزان شدم و خواهش كردم. لبو‏فروش چنگالش را گوشه سيني لبو گذاشت و دست به كمر ايستاد. هنوز حرف از دهانش درنيامده، گفتم:
اين سه زار رو بگير، همه دفتر مشقاي خواهر و برادرمم الان برات ميارم. به خدا زياده، شونزده تاس!
لبو‏فروش كه از دستم كلافه شده بود كتاب را از لاي كاغذها بيرون كشيد و با عصبانيت آن را به سمت من پرت كرد.
– بيا بگير، حالا مي‏ذاري به كاسبيم برسم يا نه؟ …. پسره‏ سرتق!
كتاب بر تختِ سينه‏ام چسبيده بود، هنوز باورم نمي‌شد. كتاب را باز كردم، صفحاتش طلا‏كوب بود و تذهيب بسيار زيبايي داشت. تا به حال كتابي مثل آن را نديده بودم. با ذوق از لبوفروش تشكر ‏كردم. او به ديوانگي من مي‏خنديد و مرا به اطرافيان نشان مي‏داد.
بيست و هشت سال بعد، وقتي فردي خبره از ارزش اين كتاب برايم گفت چهره مرد لبوفروش پيش رويم نقش بست؛ با آن قد بلند و صورت نخراشيده‏اش. هنوز دستان سرخ رنگش را به‏خاطر دارم كه چگونه كتاب را به سمت من پرتاب كرد. اي كاش لبوفروش هم اينجا بود!

ايام كودكي از بهترين دوران زندگي انسان است؛ سال‏هايي كه در آن خشت اول زندگي چيده مي‏شود و راه ترقي باز است؛ روزهايي كه من آن را در ميان چشمه‏ساران و كوهساران گذراندم، خنده‏هايم در ميان دشت اوج گرفت و در انبوهي جنگل گم شد. شاد بودم و كودكانه از آنچه در اطرافم مي‏گذشت لذت مي‏بردم. من مانند كودكان شهرنشين نبودم كه سال‏ها فقط به ديوار سيماني پيش رويم نگاه كنم و با اسباب‏بازي‏هاي رنگارنگ خود بازي كنم. دنياي من بزرگ بود؛ حياط خانه‏ام دشت، ديوارهايش كوه و باغچه‏اش جنگل بود. همه اين‏ها آموزگاراني براي من بودند كه باعث شدند زندگي را به‏گونه‏اي ديگر ببينم. زندگي كردن در دل طبيعت چيزهاي زيادي را برايم به ارمغان آورد.

با نيش گزنه و بوي گس گردوها غريبه نبودم. چوب را با همه وجود احساس مي‏كردم؛ زبري‏اش را وقتي مي‏شكست و نرمي‏اش را زماني‌كه در ميان هاله‏اي از آتش خاكستر مي‏شد.
بي‏قرار و پر‏ شور بودم، همه چيز برايم اندك بود؛ حتي وسعت جنگل و دشت هم راضي‏ام نمي‏كرد. از همان اوان كودكي آموختم كه براي هر كاري بايد فكر كرد و راه درست را انتخاب نمود و با تمام وجود به اين نتيجه رسيدم كه هيچ كاري نشدني نيست و براي هر مشكلي راه‏حلي وجود دارد. كودكي من سرشار از درس‏هايي بود كه كتاب طبيعت به من مي‏آموخت. اين كتاب بزرگ خداوندي به من سخاوت، جسارت، مهرباني، هوشياري، خودباوري و جرات خطر كردن و چگونه زيستن را آموخت؛ تجربه‏اي كه با سال‏ها كلاس و دانشگاه نيز به‌دست نمي‌آوردم.

 

زندگینامه دکتر علی اصغر جهانگیری از زبان خودش

در این ویدئو دکتر جهانگیری به زندگینامه خود میپردازد که توصیه میکنم ویدئوی پدر کسب و کار ایران را از دست ندهید و فرصت را غنیمت بشمارید برای یک شروع دوباره در کسب و کارتان .

 

 

سوابق علمی و تحصیلی:

رديف  عنوان  درجه تحصيلي  تاريخ  نام موسسه ومحل اخذ آن
۱- فوق ليسانس ـ نساجي ۲-۱۳۵۱ دانشگاه اميركبير ( پلي تكنيك )
۲- دكترا ـ جامعه شناسي ۱۳۷۹ دانشگاه لندن (نورت فيلد )
۳- تخصصي ـ حفاري چاه نفت ۱۳۵۰ كمپاني مايرون جكسون آمريكا دالاس
۴- تخصصي ـ پلاستيك و پليمر ۱۳۵۲ دانشگاه وين اطريش

 

خدمت آموزشی در داخل و خارج از کشور:

رديف، نام موسسه محل تدريس، مقطع تحصيلي عناوين دروسي كه تدريس نموده اند
۱- دانشگاه صنعتي شريف، مهندسي كار آفريني ـ اشتغال زايي
۲- دانشگاه تربيت مدرس، كارشناسي، گياهان داروئي ـ فرآوري
۳- دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد، خود اشتغالی
۴- موسسه مهر پویان كارشناسي ارشد خود اشتغالی
۵- مراکز استانها كارشناسي کارآفرینی در  خود اشتغالی
۶- رادیو ایران كارشناسي کارآفرینی در  خود اشتغالی

تاليف ، تجديد چاپ همراه با تجديد نظر ، بررسي نقد ، تصحيح ، ترجمه كتاب

رديف تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

۱- كندلوس،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري ۸۵ ـ ۱۳۷۰ علي اصغر جهانگيري
۲- مارجانف  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۳- مينا و پلنگ،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۴- درمان در خانه،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۵- تكنولوژي ساخت دارو،
۶- پيشتر از مرحله عاقلي  چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

روزنامه سفر گيلان

۱- چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۲- ستوناوند، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۳- فرهنگ لكي ، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۴- تاريخ بدخشان، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۵- قنديه و سمريه، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۶- راهنماي قطقن، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري
۷- بنادرو جزايز خليج فارسف  تاليف (زندگي نامه بنان) موسسه فرهنگي جهانگيري
۸- از نور تا نوا ، بیوگرافی موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري
۹- مردان صنعت ، بیوگرافی موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري
۱۰- رنج و گنج ، تالیف موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري
۱۱- خود اشتغالی ، تالیف موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري
۱۲- برگزیده اسناد تاریخی
۱۳- حافظ به روایتی دیگر
۱۴- اختراع و ابتكار و ارائه آثار هنري

رديف نام اختراع ، ابتكار يا اثر هنري محل انجام يا عرصه اثر تاريخ و محل ثبت

۱- فرش پائيز كندلوس نمايشگاههاي بين المللي ۱۳۷۵
۲- مايع لباسشوئي بجاي پودر تهران ۱۳۷۰
۳- توليد يكصد محصول آرايشي مازندران ۱۳۸۶-۱۳۶۳
۴- مبلمان فضاي سبز از سيمان مازندران ۱۳۸۰-۱۳۶۰
۵- نوشابه گازدار شفابخش گياهي مازندران ۱۳۸۱
۶- سيگار بدون نيكوتين شفابخش مازندران ۱۳۸۴
۷- قرص لاغری از منشاء گیاه تهران ۱۳۸۷

راه اندازي يا تاسيس و يا فعالسازي و گسترش موسسه يا واحد يا رشته هاي جديد و تحصيلات تكميلي  

۱- آزمايشگاه سيمان چاه نفت ۱۳۵۰ سيمان تهران
۲- مجري پروژه آلومينيوم دوران ۱۳۵۲ شركت دوران
۳-  صنايع بسته بندي ايران ۱۳۵۴ شركت توليدارو
۴-  سولفات سديم ايران ۱۳۵۶ شركت سولفاتيك
۵- تولیدارو ۱۳۵۶ گروه سرمایه گزاری البرز
۶- بنيانگذار شركت هگزان ۱۳۵۸ شخصي
۷-  بنيانگذار مجتمع كشاورزي كندلوس ۱۳۶۳ شخصي
۸-  بنيانگذار موزه و موسسه فرهنگي جهانگيري ۱۳۶۳ شخصي
۹- بنيانگذار موسسه خيريه كندلوس ۱۳۷۰ شخصي
۱۰- بنيانگذار شركت سيبن ۱۳۸۰ شخصي         

شرکت فعال در انتشارات مجلات معتبر ردیف نام و نوع مجله تاریخ شروع

۱-  مجله  دانستنیها ۱۳۶۵
۲- مجله کارآفرینان ۱۳۸۵
۳- مجله پلاستیک ۱۳۷۳
۴- مجله دور دنیا ۱۳۸۷
۵- مجله گوتنبرگ درسوئد ۱۳۵۵
۶-  مجله آمریکائی که نامش بخاطرم نیست ۱۳۵۳
۷-  مجله پارسه ۱۳۸۵  

عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی رديف نام مجمع موضوع فعاليت

۱- سازمان تبليغات اسلامي حوزه هنري
۲- موزه فرش ايران كارشناس
۳- هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس كار آفرين
۴- ايكوم عضويت
۵- دانشگاه صنعتي شريف اشتغال و اتاق فكر
۶- باشگاه انقلاب عضويت
۷- موسسه كار و تامين اجتماعي عضويت
۸- انجمن مازندرانيهاي مركز رفع تنگنا در مازندران
۹- مسئول فني وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي  ;کنترل محصولات تولیدی
۱۰-  دیابت ایران          

تشویقها و جوائزو نشانه ها و مدالهایی که دریافت داشته اید.

رديف عنوان تاريخ دريافت علت دريافت محل دريافت

۱-  سردار سازندگي ۱۳۷۹ تشويق كندلوس
۲- ميراث فرهنگي ۱۳۸۴ تشويق كاخ نياوران
۳- جهاد كشاورزي ۱۳۸۱ واحد نمونه  ساری
۴- صنايع ۱۳۸۲ کارآفررین   تهران
۵- كانون هنرمندان ۱۳۷۸ تشويق تهران
۶- تقدير ۱۳۸۳ همكاري اصفهان
۷- مردي از كجور ۱۳۸۱ همكاري مازندران
۸- فرآورده بهتر ۱۳۷۵ توليد نمونه تهران
۹- لوح سپاس ۱۳۸۷ خدمات عمرانی ساری
۱۰- کمان و کماندار ۱۳۸۷ خدمات فرهنگی گیلان
۱۱- مجوز ۱۳۸۷ فعالیت فرهنگی هیت وزیران

مقالات در مجلات معتبر داخلی: عنوان كتاب نوع مقاله تاريخ چاپ و نام مقاله

مجله دانستنيها كندلوس ۱۳۵۲
كار آفرينان ايران
زنده باد ايران علي اصغر جهانگيري ۱۳۶۵
سيماي هنرمندان علي اصغر جهانگيري ۱۳۸۰
مردم گياه مازندران ۱۳۸۱ 
پيدايش عينك در ايران فيزيك و عدسيها ۱۳۸۶
مردان صنعت معرفي جهانگيري ۱۳۸۲
مجله معرفی گباه آلوئه ۱۳۸۷    

مقالات در سمینارها و کنفرانس های داخلی وخارجی

رديف نوع مقاله نوع مقاله تاريخ چاپ در مجله يا ارائه در سمينار

۱- مركز تحقيقات در ايران علمي سازمان ملل
۲- نقش رنگ در فرش علمي مجله فرش
۳- كه سرمايه جاودان قيمت كار كاربري
۴- اشتغال در ماهشهر و عسلويه سخنران
۵- سمینار در دانشگاه آزاد اشتغال
۶- سمینار در دانشگاه شریعتی اشتغال
۷- سمینار در دانشگاه علوم و تحقیقات اشتغال
۸- سمینار در دانشگاه آمل اشتغال 
۹- برگزاری سمینار  در اهواز , اصفهان , شیراز , کرمانشاه , تبریز , دزفول , تهران , کار آفرینی   

صداوسيما :

۱- برنامه علمي با طبيعت
۲- برنامه ايران ما
۳- موسيقي تاريخي ايران كارگردان مرتضي احمدي
۴- سریال آبی ها
۵- نگاهی به تاریخ

همكاري با راديو

۱- برنامه علم و زندگي

۲- راه شب
۳- رادیو فرهنگ
۴ – شبكه جام جم بين‌المللي : گياه و اقتصاد در ايران
۵-تلويزيونهاي بين‌المللي : ZDF آلمان       مصاحبه و گزارش BBC رپرتاژ و  CNN
6- رادیو تجارت

 

برگزاری سمینار

ارائه صدها سمینار در زمینه خود اشتغالی، کارآفرینی و خلاقیت در مراکز استانها و دانشگاههای مختلف از جمله:

۱- دانشگاه شریف
۲- دانشگاه تبریز
۳- دانشگاه دزفول
۴- دانشگاه خوراسگان اصفهان
۵- دانشگاه تربیت مدرس
۶-  دانشگاه آزاد زاهدان
۷- دانشکده اقتصاد زاهدان
۸- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران          

مؤسسه همياري كندلوس شامل هزاران خدمات كوچك و بزرگ در كشور شامل

۱- بورسيه تحصيلي به دانشجويان
۲- درمان و جراحي صدها انسان بي‌پناه
۳- كمك به احداث بهزيستي در ساوه
۴- آموزش و همكاري با شهرستان شاهرود
۵- توزيع موادغذايي و وسايل كمك آموزشي و لباس
۶- كمكهاي مالي
۷- احداث پل ، حمام ، تعمير مساجد و مدرسه و صدها خدمات ديگر كه در صورت لزوم ليست و مدارك آن ارسال خواهد شد.

عنوان كتابهايي كه در دست اقدام است :

۱- سرشت تلخ    تأليف جهانگيري
۲- ديو سفيد از افسانه تا حقيقت   تأليف جهانگيري
۳- حافظ به روايتي ديگر    تأليف جهانگيري
۴- تقسيم بندي انسانها       تأليف جهانگيري

موسيقي و ملوديهاي مازندران كه بصورت نوار و سي‌دي عرضه شده :

۱- سفري به كندلوس
۲- صداي زنگ
۳- بازگشت
۴- هنرمندان ايران در كندلوس
۵- اعجاز عشق
۶- ترانه‌هاي كجور مازندران
۷- نغمه‌هاي خاموش
۸- بيشتر از مرحله عاقلي
۹- عشق جاويد (سرود حماسي مازندران)
۱۰- ريشه‌ها و انديشه‌ها ۱۱- يك روز در دهكده (فيلم)
۱۲- اسرارالخفيه (فيلم)
۱۳- دراويش قادري (فيلم)
۱۴- ۱۸ سال با كسري (فيلم)
۱۵- خفتگان در خاك شامل ۱۱ سي‌دي
۱۶- ۴۰۰ فيلم در رابط با كسب و كار
۱۷- فروشندگان بذر جهان
۱۸-سیصد سوژه مشاغل
۱۹- نگاهی تازه به کشاورزی 
۱۸- فعاليتهاي عمراني در دست اقدام :

مؤسسه همياري كندلوس شامل هزاران خدمات كوچك و بزرگ در كشور شامل :

۱- بورسيه تحصيلي به دانشجويان
۲- درمان و جراحي صدها انسان بي‌پناه
۳- كمك به احداث بهزيستي در ساوه
۴- آموزش و همكاري با شهرستان شاهرود
۵- توزيع موادغذايي و وسايل كمك آموزشي و لباس
۶- كمكهاي مالي
۷- احداث پل، حمام، تعمير مساجد و مدرسه و صدها خدمات ديگر كه در صورت لزوم ليست و مدارك آن ارسال خواهد شد.

              
انجام كار برجسته در استان مازندران :

رديف نام كار سطح (شهرستان- استان) زمان توضيحات
۱- موزه مردم‌شناسي نوشهر ۱۳۵۸ منطقه محروم كجور احداث موزه
۲- مجتمع كشاورزي كندلوس نوشهر كجور ۱۳۶۳ آشنائي كشور با ارزش گياهان
۳- پارك – رستوران نوشهر كجور ۱۳۷۰ اقامت براي گردشگران
۴-مهمانسرا فروشگاه نوشهر كجور ۱۳۷۰ اقامت براي گردشگران
۵- موزه گياهان جهان سلمانشهر ۱۳۷۸ باغ بوتاتيك قاره آسيا
۶- احداث مزرعه ۴۰ هكتار ۲۰ سال گياهان ژنتيك جهان   تأمين منابع مالي براي طرحهاي زير :
۷- آسفالت جاده كلاردشت    
۸- حمام منوچهر كلا- خوشل- نيچكوه  
۹- نهالستان شهر پشت  
۱۰- CCU بيمارستان چالوس   
۱۱- راه روستاي نيمور    
۱۲- بستان متكا رودبار نوشهر    
۱۳- آزمايشگاه محيط‌زيست   
۱۴- جاده سينوا   
۱۵- شبكه آب علي‌آباد مير  
۱۶- كلينيك دامپزشكي   
۱۷- مدرسه چالوس   
۱۸- ورودي علمده   
۱۹- مخابرات كندلوس    
۲۰- برق‌رساني كلاردشت  
۲۱- ساختمان دارائي   
۲۲- سد خاكي صلاح الدين كلا   
۲۳- حمام مير كلا   
۲۴- تكميل آسفالت دو ‌آب دشت نظير   

و دهها پروژه عمراني در مازندران كه متعاقباً ارسال خواهد شد و همكاري و مشاوره با بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي طرح بافت با ارزش كندلوس و بين‌المللي كندلوس 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *