0
02143000313

قانون توانگران

قدرت ذهن

قانون ذهن

پول از شعور کیهان یا خرد کائنات سرشار است… پس در برابر گرایشهایی که نسبت به آن دارید، واکنش نشان می دهد…زیرا قانون ذهن چنین است که هر چه را مورد قدردانی قرار دهید، به سوی خود جذب می کنید و هر آنچه را مورد قدردانی قرار ندهید، دفع می کنید. پس اگر به طرزی دلپذیر درباره پول بیندیشید، آن را چندین برابر می کنید.یکی از عبارات تأکیدی نیرومند که اگر همراه با تجسم مبلغ مورد نیاز استفاده شود، برای تقویت ذهن سودمند است، چنین است:

همه درها گشوده اند و همه راهها باز و آزادند تا همه ثروتها به سوی من سرازیر شوند. اکنون مبلغ…… نزد من می آید.» و « سپاس می گذارم که اکنون ثروتمند و سالم و شادمانم و امور مالی ام در نهایت نظم الهی است. خدا را شکر که هر روز از هر جهت دولتمند تر می شوم: شکوهمند و خردمند»

باید ورودی های ذهن تان را کنترل کنید تا بتوانید با استفاده این نعمت بزرگی که خداوند به شما داده است به هر خواسته و هدفی که در زندگی دارید برسید. پس وظیفه شما کنترل ورودی های ذهن تان است که در ادامه به شما خواهیم گفت چطور ورودی های ذهن تان را کنترل کنید تا با استفاده از قدرت ذهن تان به هر چیزی که میخواهید برسید. منبع

قانون ذهن
قانون ذهن

سفر درونی

هر گاه احساس افسردگی می کنید، به یاد آورید که همواره پیش از طلوع موهبت تازه، تاریک است. نومیدی معمولاً نشانه آن است که جزر و مد امور در حال دگرگونی است و دیگر چیزی تا سحر نمانده.
تا می توانید به سفر درونی خود ادامه دهید تا در برون همه چیز خود به خود پیش برود. وقتتان را در کنار اشخاص موفق بگذرانید. به دیدن محیط های زیبا و خیال انگیز و ساختمانهای با شکوه و مغازه های دلپذیر و دوست داشتنی بروید. به محله های ثروتمند شهرتان بروید یا به ییلاقهای بسیار زیبا و شکوهمند، آنجا که ثروتهای خدا و انسان مشاهده می شود. اگر فضای باز بیرون در شما احساس استغناء پدید می آورد، به دامن طبیعت پناه ببرید و روزی چند ساعت را در نور آفتاب و استنشاق هوای تازه و لذت از آرامش کوهها و درختها بگذرانید.
هر گاه وسوسه شدید که به جمع صاحبان اندیشه های منفی بپیوندید، به تأکید بگویید:
«در وجودم نشانه یی از انتقاد نیست. نه من از کسی انتقاد می کنم، نه کسی از من. هماهنگی الهی در والاترین اوج خود، حاکم بر زندگی و جهان من است.»
خواه بخواهید در کار فعلی خود بمانید و یا کاری دیگر را از سر بگیرید، تکرار این عبارت سودمند است:
«خرد لایتناهی اکنون در من و زندگی و امورم سرگرم کار است تا عالی ترین و والاترین خیر و صلاحم را به انجام برساند، خرد لایتناهی شکست نمی خورد»
اگر به این نتیجه رسیده اید که کار کنونی شما رضایت بخش نیست، تکرار کنید:
«اکنون راههای تازه زندگی و شیوه های جدید کار به من نشان داده می شود. من محدود و مقید به راهها و شیوه های گذشته ام نیستم. کار عالی و بی نظیرم را از راهی عالی و بی نظیر تجربه می کنم. کاری که بی درنگ به من رضایت کامل و درآمدی بی همتا می بخشد»

قانون ذهن
قانون ذهن

توانگرتر شوید

بگذارید فنی ساده و عملی را که از همین امروز می تواند کمکتان کند تا توانگرتر شوید، به شما بیاموزم. قدما معتقد بودند که در رقم «ده»، قدرت جادویی افزایش وجود دارد. از این رو، از هم اکنون، هرگاه به پول می اندیشید، (خواه این پول درآمدتان باشد و خواه پولی که می پردازید و خواه مبلغ چک یا موجودی کیف پول یا پس انداز یا سهام)، ذهناً مجسم کنید که ده برابر این مقدار به سوی شما باز می گردد.
این فنی فرح انگیز و سحرآسا برای افزایش پول است. با هر رقمی که مواجه می شوید، آن را ضربدر ده کنید و منتظر باشید تا از راههایی شگفت و بی همتا به سویتان آید. ذهن به ارقام معین، فوراً پاسخ مثبت می دهد.
بانویی پس از شنیدن قدرت جادویی رقم ده در یکی از سخنرانی هایم، تصمیم گرفت که به جای ده، پولش را ضربدر صد کند که ده برابر ده است. دو روز نگذشته بود که از یکی از همکارانش که از مدتها پیش به او مقروض بود، یک چک صددلاری گرفت!
روزنامه ها و مجلاتی را بخوانید که سرشار از تصاویر و تبلیغات لباسهای زیبا و چشمگیر و خانه های فاخر و شکوهمند و تفریحات دلنشین و پرتجمل و همه چیزهایی است که آرزومند تجربه اش هستید. بی وقفه تصاویر ذهنی و درونی زندگی دلخواهتان را بسازید و بسازید و بسازید.
برنامه هایی که برای موفقیت خود در نظر دارید، در معرض اندیشه دیگران قرار ندهید. وقتی درباره آنها صحبت می کنید، این مجال را بوجود می آورید که دیگران تکه پاره اش کنند.
به یاد آورید که همه موهبتها، پیشاپیش در حیطه جوهر وجود دارد. از طریق امیدی والا، تصاویر ذهنی و اندیشه و عمل توانگر، ارباب حیطه جوهر می شوید، آنگاه می توانید هر آنچه را می خواهید، از آن بیرون بکشید.
اگر آرزوی استقلال مالی دارید، مدام ندا در دهید: «هر روز، از هرجهت، به یاری خدا، صاحب استقلال مالی افزونتر می شوم.
اگر توانگر نباشید، نه به درد خودتان می خورید و نه به در دیگری. انسانی که نخواهد توانگر باشد، نابهنجار است. زیرا زندگی بدون توانگری نابهنجار می شود. صرفاً به این دلیل که می توانید کارهای نیک بسیار انجام دهید، نخواهید توانگر شوید. از آنجا که فرزند پادشاه و فرزند خدا هستید، توانگری حق مسلم شما و میراث الهی شماست.

موفقیت
موفقیت

وقتی راز توانگری زنی را که شوهر قماربازش او را با چند بچه ترک کرده بود پرسیدم، گفت: هرگاه نیاز مالی نزدیک می شد، بارها این دعا را در دل تکرارمی کردم و آرام به آن می اندیشیدم: «بازایستید و بدانید که من خدا هستم!»
روزی که موعد پرداخت قسط خانه بود، می بایست چهل دلار بپردازد، حال آنکه یک سنت هم نداشت. پس به آرامی به این عبارت اندیشید که:
« باز ایست و بدان که من خدا هستم. باز ایست و بدان که من خداوند در این وضعیت، سرگرم کارم. »
ساعتی بعد که مراقبه یک ساعته اش را به پایان رساند، خویشاوندی برای غذا دادن به او به خانه اش آمد. در حال صرف ناهار بود که همسایه یی داخل اتاق شد و در حالی که پولی را به دستش می داد، گفت:« کلاس روز یکشنبه، تمام مدت به یاد تو بودیم. دیدیم در خزانه بیش از مخارج لازم پول داریم، تصمیم گرفتیم این برکت را با تو تقسیم کنیم.» پولی که به زن داده شد، چهل دلار بود.
خانمی خانه دار برای پرداخت دو صورتحساب که می بایست تا پایان هفته می پرداخت، به صد دلار نیاز داشت و اوایل هفته هرگاه این ترس به دلش راه می یافت که چگونه باید آن دو صورتحساب را بپردازد، بیدرنگ در دل خود تکرار می کرد:
«خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.»
جمعه صبح که می بایست صورتحسابها را بپردازد، در میان نامه های رسیده چکی به مبلغ صد و ده دلار یافت. چک از طرف شرکتی بود که چند سال پیش شوهرش برای آنها کار کرده بود!

قوانین توانگری

قانون تشعشع و جاذبه

دلیل اینکه در این عالم فراوانی هنوز فقر هست، این است که بسیاری از مردم این قانون اصلی زندگی را نمی فهمند . این حقیقت را در نمی یابند که برای قدرت جذب، نخست باید بدهند و ببخشند.
اخیراً که به دیدن افرادی از محله های فقیرنشین رفته بودم، بسیار زود دریافتم که آنها تنها «دست بگیر» داشته اند در نتیجه در همان فقر دائمی خود بسر می بردند. انسان همواره می تواند چیزی محسوس یا نا محسوس را ببخشد تا موجب تماس او با خزانه بیکران خدا شود. همه ما چون مغناطیس هستیم و در مقام مغناطیس لازم نیست ثروت و کامیابی را به سوی خود بکشانیم.
خانمی اخیراً برایم تعریف کرد از هنگامی که اندیشه توانگر را در خود بیدار کرده است، همه افراد خانواده اش برکتهایی شگفت بدست آورده اند: برادرش رئیس شرکتی شده که در آن کار می کند. دوخواهرش با حقوق ماهیانه یی کم نظیر باز نشست شده اند. خواهری دیگر در اداره اش صاحب مقامی شده است که تا کنون زنی صاحب آن مقام نشده بود. برادری دیگر نیز مدیر عامل شرکتی شده است.
بی تردید درون و بیرون هر یک از ما قدرتی عظیم نهفته است. تکرار جملاتی از این دست در روز، می تواند این انرژی نهفته را بیدار سازد:

 • « از همین لحظه، هدایا و عطایای خدا را در درون و پیرامونم برمی انگیزم و از هر جهت و هر دست، برکت، کامرانی و کامیابی راستین به سویم می آید.»
 • « هم اکنون همه چیز و همه کس مرا توانگر و ثروتمند می سازد.»
 • « من مغناطیسی مقاومت ناپذیرم که دارای قدرت جذب همه آرزوهای الهی و خواستهای درستم به سوی من است.»
 • « من کانون کائنات خویشم، سرشار از قدرت آفرینش. می توانم همه آنچه را می خواهم، بیافرینم.»
 • «اکنون تندرستی و کامیابی و شادمانی را انتخاب می کنم و می پذیرم. اکنون برکتی بیکران را برای خویشتن وهمه مردمان برمیگزینم.»

قانون خلأ

قانون خلأ، یکی از قدرتمندترین قوانین توانگری است. قانون خلأ در اصل چنین است: اگر در زندگیتان طالب موهبتی عظیم هستید، بی درنگ خلأ بیافرینید تا بتوانید موهبت دلخواهتان را دریافت کنید. به عبارت دیگر، خود را از شر آنچه نمی خواهید خلاص کنید تا برای آنچه می خواهید، جا باز کنید. جوهر های نو نمی توانند در جایگاه آشفته بنشینند.
اگر در گنجه لباس شما لباسهایی است که دیگر مناسب خود نمی یابید، اگر در خانه یا محل کارتان لوازمی دارید که دیگر از آنها استفاده نمی کنید، اگر در میان دوستان و آشنایان، افرادی را می یابید که دیگر معاشرت با آنها را برای خود مناسب نمی یابید، همه چیزها و روابط مرئی و نامرئی غیر لازم را از زندگیتان بیرون برانید و ایمان داشته باشید که همه آنچه را به راستی می خواهید و آرزومندید، به دست خواهید آورد.
عفو و بخشایش یعنی رها کردن آرمانها و اندیشه ها و باورها و احساسها و اوضاع و شرایط کهنه، به منظور جا باز کردن برای چیزی بهتر. بزرگترین فایده عفو و بخشایش این است که خلأ می آفریند و برای موهبتی تازه جا می گشاید.
برای بخشیدن دیگران در ذهن خود تکرار کنید:«عشق بخشاینده خدا ما را آزاد کرده است. عشق الهی اکنون ثمراتی نیکو و کامل می آفریند و دیگر بار میان ما، صلح و صفا برقرار می شود. من تو را به دیده محبت می نگرم و از شکوه و جلال، کامیابی ، توانگری و موهبتهای تو به وجد می آیم.»

محبت کردن
محبت کردن

اما هشداری که باید در مورد رها کردن چیزهای ملموس به شما بدهم: یک بار که سراغ گنجه لباسم رفتم، احساس کردم چه خوب است اگر همه لباسهایم را به خواهرم ببخشم، چون مدتی بود که لباس تازه یی در زندگیم پدیدار نشده بود.
پس از اینکه لباسها رابرای خواهرم پست کردم، با شادمانی منتظر رسیدن لباسهای تازه شدم، اما چند هفته یی گذشت و لباسی پدیدار نشد. سرانجام دریافتم که هنوز ذهناً به آن لباسها چسبیده بودم و هر روز فکر می کردم:«اگر هنوز آن لباس را داشتم، امروز می پوشیدم.»
پس اکنون نوبت رها کردن راستین بود، رها کردن چیزهایی که فکر می کردم رها کرده ام.. در ذهنم سراغ یکایک لباسها رفتم و به یکایک آنها گفتم: «آزادانه تو را رها کردم. کاملاً تو را رها می کنم و می گذارم بروی. تا آنجا که به من مربوط است، مأموریت تو در گنجه لباسهایم تمام شده و دیگر به تو نیازی ندارم.»
به راستی که چه زود لباسهای تازه و زیبا در گنجه ام پدیدار شدند.جالب اینجاست لباسهایی که دوستانم برایم هدیه آوردند، همان لباسهایی بودند که در ذهنم مجسم کرده بودم گنجه خالی ام را پر خواهند کرد.
هیچ گاه از تنگدستی ظاهری خود یا اینکه خلأ ایجاد کرده اید، با کسی سخن نگویید. چه بسیارند افرادی که به علت سخن گفتن از تنگدستی خود، همچنان در مشکلات مالی خود برجا مانده اند. اکنون وقت آن است که بهترین ظروف چینی و نقره تان را استفاده کنید وحتی اگر به صرف ساده ترین خوراک سرگرمید، در نور شمع غذا بخورید.

قانون خلاقیت

قانون خلاقیت دارای سه مرحله است:

 1. داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آنها.
 2. تجسم ذهنی این که طرح ها و برنامه ها به سرانجام دلخواه رسیده اند.
 3. تکرار مدام عبارات تأکیدی مربوط به انجام کامل و عالی آنها.

قانون خلاقیت این است که به جای اینکه آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند خفه و سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آنها بنگرید، یعنی ببینید که آرزوهای راستین شما چیستند و آنگاه آنها را بنویسید.
همان طور که دکتر امیلی کدی می گوید:«هرگاه آرزویی درست و نیرومند به سراغتان می آید، دست خداست که در ذهنتان را می کوبد و می خواهد موهبتی عظیمتر به شما عطا کند.»
وعده کتاب مقدس این است: «در خواست کنید، که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.»
در کلاسهای توانگریم از شاگردانم می خواستم که آرزوهایی بسیار قطعی و معین را انتخاب کنند مثلاً می خواهند به طور روزانه یا هفتگی یا ماهانه چقدر پول در آورند و همه اینها را در فهرست خود بنویسند. ضمناً از آنها خواسته می شد به اینکه چگونه این آرزوها برآورده می شوند، فکر نکنند. نتایجی که به دست می آوردند، بی همتا بود. نامه هایی از سراسر دنیا دریافت کرده ام که نمایانگر خرسندی ژرف آنها از به کار بستن این قوانین است.
در کلاسهای توانگری اغلب اوقات این عبارت را تکرار می کردیم:
«هر آنچه را بتوانیم تصور کنیم، به یاری خدا می توانیم بدست آوریم.چه بسا ساده لوحانه بنماید، اما معمولاً حقیقتهای بزرگ و اسرار قدرتمند، ساده اند.»
زنی بازرگان از راهی دیگر قانون خلاقیت را بیدار کرد. در آغاز سال به جای تصمیم گیری برای ماههای آینده، نامه یی به خدا نوشت و همه آرزوهایی که برای سال نو در دل داشت، صادقانه با خدا در میان نهاد. آنگاه در پاکت را بست و آن را در کتاب مقدس نهاد. نزدیک پایان سال، آن نامه را نشانم داد و گفت که همه آرزوهای بزرگش برآورده شده اند. اما باید این هشدار را به شما بدهم که وقتی آرزوهایتان را می نویسید، با خودتان صادق باشید. احساسها و آرزوهای ژرف خودتان را بیان کنید. با خودتان و آفریدگارتان صادق باشید.

خلاقیت
خلاقیت

یکی دیگر از راههای ساده و موثر برای بیدار کردن قانون خلاقیت این است که روز خود را با نوشتن فهرست کارها آغاز کنیم و با نوشتن خواستها و آرزوهایمان پایان دهیم. در پایان روز چند دقیقه می نشینم و نامه یی تشکر آمیز برای خدا می نویسم. از همه موهبتها و کامیابیهای آن روز، به شادی یاد می کنم و سپاس می گذارم.

اگر تهیه فهرست از کارها و آرزوها در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند، بگذارید به شما بگویم که بسیاری از افراد موفق این شیوه را به کار می گیرند، اما راز موفقیت خود را فاش نمی کنند.

دو مهندس مشهور به طور محرمانه نشانم داده اند که دفترچه کوچکی را همواره در جیب بغل دارند و هر گاه کار و بار روزانه شان آشفته می شود، به آن مراجعه می کنند. در چنین مواقعی بیدرنگ خواستهایشان را در دفترچه یادداشت می کنند. می نویسند که می خواهند چه رویدادهایی پیش آید و امور به چه منوال بگذرد. هیچ کس به این فکر نمی افتد که آنها به چه کاری سرگرمند. از این رو در میان مردم آنچه را می خواهند، می نویسند و بیدرنگ بر اوضاع مسلط می شوند.

اگر در مورد مسائل مالی تفاهم می طلبید، مخفیانه برای فرشته کسانی که در این کار دست دارند، نامه بنویسید، آنگاه این نامه ها را لای کتاب مقدس خود بگذارید.عارفان می گفتند که هر کس فرشته یا ضمیر برتری دارد. هر گاه نتوانیم از راههای معمول به آن فرشته برسیم، باید مخفیانه برایش نامه بنویسیم.

عارفان از این نیز پا را فراتر می گذاشتند و می گفتند که تماس با هفت سنخ از آدمیان دشوار است. آسانتر است که برای تماس با آنها، به جای بحث و گفتگو و استدلال از راههای معمول، به فرشته شان نامه بنویسید. با هر کسی که مشکلی دارید، به این معناست که نتوانسته اید از راههای معمول به او برسید. پس اگر بکوشید که مخفیانه از طریق ضمیر برتر یا فرشته اش به او برسید، چه اشکالی دارد؟

وقتی اوضاع و شرایط بر خلاف میل شماست، هر روز به گوشه خلوت خود بروید و بنویسید که می خواهید اوضاع و شرایط چگونه باشند. این کار نه تنها به ذهنتان کمک می کند که پیشرفتهای دلخواهتان را بپذیرید، بلکه به سطح اثیر می رود و با ذهن نیمه هشیار همه کسانی که در آن کار دخالت دارند، همنوا می شود و همکاری و یاری آنها را برایتان به ارمغان می آورد. شاید شیوه یی عارفانه بنماید، اما اگر بتواند عملاً سودمند باشد و ثمراتی نیکو به بار آورد، چرا عارفی متجدد نباشیم؟

وقتی درباره رویدادهای گذشته می نویسید که می خواستید اوضاع و شرایط به گونه ای دیگر می بود، انگار زهر آن وقایع ناخوشایند از خاطره تان زدوده می شود. آنگاه اگر بخواهید می توانید با کسانی که در آن رویداد بر خلاف میل شما رفتار کرده اند، دیگر بار رابطه یی درست و سرشار از تفاهم برقرار کنید.

هر روز به فهرست آرزوهایتان بنگرید و هر تغییر تازه ای را که لازم می بینید، در آن ایجاد کنید. دست کم روزی پانزده دقیقه را صرف این فهرست کنید. به این روش ساده بچسبید و برای بهمنی از ثمرات نیکو و شادی بخش آماده شوید. افزونتر از آنچه بتوانید تصورش را بکنید، به سوی شما می آید، زیرا کائنات مهربان خدا می خواهد که توانگر و متبرک باشید.

گوته می گوید: «آنچه را می توانی یا می اندیشی که می توانی، آغاز کن..در جسارت، نبوغ و قدرت و سحر و جادو نهفته است.»

 قانون تخیل

در روزگاری زندگی می کنیم که دانشمندان علوم ذهنی می گویند انسان می تواند آنچه را در تخیل خود تصور می کند، بیافریند. به عبارت دیگر اگر در زندگیتان شاهد شکست و تنگنا هستید، نخست آن را در ذهنتان تجسم کرده بودید.
دکتر امیل کوئه فرانسوی برای نخستین بار اعلام کرد که قدرت تخیل، بسیار نیرومندتر از قدرت اراده است و اگر تخیل و اراده با یکدیگر در کشمکش و تضاد باشند، همواره تخیل پیروز می شود.
نخستین بار که در ایجاد تصویری ذهنی می کوشیم، اراده آن را نمی پذیرد، اما وقتی تصویر ذهنی به اندازه کافی تکرار شد، هراندازه هم که برای قدرت استدلال، نامحتمل بنماید، تخیل چاره ای جز پذیرش و تجلی آن ندارد.
چون آرزومند موهبتهایی عظیمتر هستید، باید تصاویر ذهنی آنها را در اندیشه خود ایجاد کنید. شاید استدلال بگوید: این محال است! کوچکترین اهمیتی ندهید. شاید قدرت اراده تان بگوید: این رؤیا بزرگتر از آن است که به وقوع بپیوندد. اگر دلاورانه به تخیل خود بچسبید، آرزویتان را متجلی خواهد کرد.

گاهی ثمرات نیروی تخیل بی درنگ است اما اگر برآورده شدن آرزویتان به طول انجامید، مطمئن باشید که ثمراتی عظیمتر از آنچه فکر می کنید، به سراغتان خواهد آمد.
مهندسی برای آموزش قدرت تخیل، استفاده از چرخ اقبال را آغاز کرد. این فرد اکنون صاحب یک شرکت ساختمانی بزرگ چند میلیون دلاری است که همچنان با موفقیت کار می کند. این «چرخ اقبال» ابتکاری او، به افرادی بیشمار، کمکهایی معجزه آسا کرده است. (ادامه مطلب چرخ اقبال با مراجعه به کتاب در دسترس خواهد بود)

اگر با استفاده از قدرت ذهن بخواهیم صاحب موهبتی شویم که حقاً از آن دیگری است، باید بدانیم که به استقبال مشکلات رفته ایم. نباید این تصویر را به ذهنمان راه بدهیم که برکت و نعمت کسی از دست او گرفته شود و به سوی ما آید. آنچه متعلق به دیگری است، حق الهی ما نیست.

هر گاه می بینید دیگری صاحب چیزی است که شما نیز خواهانش هستید، میل به تملک آن نداشته باشید و نکوشید ذهناً آن را از آن خود مجسم کنید و به سوی خود فراخوانید. تنها دریابید جاذبه ای که در آن موهبت می بینید، نشانه این است که موهبتی مشابه آن برای شما در راه است. برای کمک به تجلی آن به خود بگویید: من نیز با منشأ آن موهبت در تماسم. هم اکنون معادل الهی آن موهبت در راه است و به سویم می آید و من با سپاس آن را می پذیرم. همچنین نباید آنچه را خودتان نمی خواهید تجربه کنید، برای دیگری مجسم نمایید. زیرا تصاویری که از ذهنتان برون می فرستید، قهراً به سوی خودتان باز می گردد.

مادری پریشان از بدرفتاری پسرش، شروع کرد به اینکه هر روز آرام بنشیند و او را به شیوه دلخواهش مجسم کند. او را در استخری از نور و عشق مجسم کرد و به سیمای کودکی آرام و مؤدب و هماهنگ وشاد. پسرش نیز بتدریج همان صفات را از خود بروز می داد و پس از چند ماه گویی او دیگر کودک پیشین نبود.

تخیل
تخیل

زنی که همسرش از آغاز زندگیشان چشم چرانی را شروع کرده بود، نزدم آمد و گفت با اینکه هنوز چیزی از شروع زندگی ما نگذشته، این سومین باری است که شوهرم چشم چرانی می کند. پس از سؤالات بسیار دریافتم که خودش این ماجرای درونی را آغاز کرده و مدام از خود پرسیده بود اگر در آغاز ازدواجم این امر پیش آید، چه خواهم کرد؟ و البته اتفاق افتاد، زیرا خودش تجسم آن را آغاز کرده بود.

درباره تصاویر ذهنی خود بسیار محتاط و دقیق باشید زیرا حتماً به وقوع می پیوندند.

از تخیل خود سود بجویید و دفترچه حساب پس اندازتان را با ارقامی بسیار بزرگ ببینید. یکی از دوستانم که آرزومند سفری به دور دنیا بود، درباره قدرت تخیل شنید. بیدرنگ پیراهنی خرید که طرح پارچه اش، نقشه جهان بود. اغلب اوقات این پیراهن را به تن می کرد و به سفر دور دنیا می اندیشید. هنوز شش هفته از خریدن پیراهنش با طرح نقشه جهان نگذشته بود که راهی سفر اروپا شد.

این شیوه برای مردانی که می خواهند همسرانشان شیک پوش تر و جذابتر شوند نیز بی نهایت سودمند است. به جای تمرکز بر لباسی که در این لحظه به تن دارد، همسرتان را به سیمایی مجسم کنید که می خواهید به آن قیافه در آید. اگر بدانید ذهن نیمه هشیارش چه سریع پاسخ مثبت می دهد، شگفت زده می شوید.

اگر این حقیقت را دریابید، متوجه می شوید که برای بدست آوردن موهبتهایتان، لازم نیست وارد زور و پیکار شوید. به جای همه این کارها، آرام گوشه ای بنشینید و آنچه را می خواهید، با همه جزئیات دلخواهتان مجسم کنید و درباره آن تصاویر ذهنی بگویید: «ای پدر آسمانی، این موهبت یا موهبتی برتر را از خزانه بیکرانت به من عطا فرما، نیکی نامحدودت هم اکنون انجام خواهد پذیرفت»

 قانون فرمان

قانون فرمان چیزی تازه نیست. در سفر پیدایش می خوانیم که یهوه برای آفرینش زمین گفت: بشود…و شد. واقعاً استفاده از قانون فرمان آسان است. پس از اینکه فهرست آرزوهایتان را تهیه و ذهناً مجسم کردید که همه آنها به طور کامل به انجام رسیده اند، وقت آن است که آن جوهر را به صورت کلام در آورید و فرمان دهید تا اثیر را به عمل بدل کند.

به دانش پژوهان ذهن همواره اهمیت ونفوذ کلام را آموخته اند. خردمندان مصر و ایران و هند و چین و تبت همواره به شاگردان خود آموخته اند که تنها زمانی لب به سخن بگشایند که بتوانند کلامی سازنده بر زبان آورند. به علت آگاهی از خطر کلام کاهلانه، برای سنجش اینکه بر زبان آوردن کلامی خردمندانه است یا نه، معیاری به این شکل تعیین کردند:«آیا در این کلام حقیقت هست؟ آیا در این کلام محبت هست؟ و آیا بیان آن ضرورت دارد؟» حتی اگر حقیقت دارد اما محبت ندارد، پس بیان آن ضرورتی هم ندارد.

صدها عبارت تأکیدی هست که میتوانید با استفاده از آنها به موهبت دلخواهتان فرمان تجلی بدهید. نباید در استفاده از آنها تردید کنید. مثلاً اگر درآمدتان کافی نیست یا کیف پولتان خالی می نماید، آن را میان دو دست خود بگیرید و در گوشه خلوت خود چندین بار به صدای بلند بگویید: «من برایت برکت می طلبم و هم اکنون تو را برای ثروتهای خدا که در تو و از طریق تو متجلی می شوند، متبرک می کنم.» وقتی با لذت غذا می خورید، برای خوراک و سفره خود برکت بطلبید. وقتی لباس می پوشید، با سپاس و شادمانی جامه خود را به تن کنید.

جذب
جذب

یکی دیگر از عبارات تأکیدی که شاگردان کلاسهای توانگریم آن را بسیار قدرتمند یافته اند، این است:
«هم اکنون همه چیز و همه کس سبب توانگریم می شود و من نیز هم اکنون موجب توانگری همه چیز و همه کس می شوم.»
با تکرار مدام عبارت تأکیدی بالا، یک کارمند دولت به میراثی پی برد که انتظارش را نمی کشید و سالها ازآن بی خبر مانده بود.
خانمها به این عبارت فرمان توجه ویژه ای نشان دادند:«برای سلامت و جوانی و زیبایی روزافزونم سپاس می گذارم.»
یکی از عبارات تأکیدی که من در آغاز روز تکرار می کنم، چنین است:« با حمد و ثنا ثروتهای بیکران خدا را پیشاپیش خود می فرستم تا در این روز، هدایت، پشتیبانی و توانگرم کند. هر آنچه نیازمندم هم اکنون فراهم می شود. موهبت غنی و دلخواهم امروز مرئی و متجلی می گردد.»
شاید گوشه خلوتی نداشته باشید و نتوانید عبارات تأکیدی خود را به صدای بلند تکرار کنید. در این صورت هر روز بارها آنها را بنویسید.
همه دنیا آرزومند و مجذوب قانون فرمان است.
از موهبتهای غنی خدا هرچه بخواهید، می توانید بدست آورید به شرط اینکه بهای آن را با تکرار روزانه عبارات تأکیدی خود بپردازید.

پیشنهاد می کنم به این سه مرحله توجه کنید:

 1. هر روز فهرست موهبتهای دلخواهتان را بنویسید.
 2. ذهناً مجسم کنید که به آرزوهایتان رسیده اید.
 3. جسورانه و آگاهانه به ثمرات نیکو و نتایج دلخواهتان فرمان تجلی بدهید. اگر هر روز با پشتکار و مداومت این سه مرحله را به انجام برسانید، نمی توانید جلوی بهمن موهبتهای نیکویی را که به سوی زندگیتان سرازیر می شوند، بگیرید.

 قانون افزایش

کافی است حساس دولتمندی و کامیابی و بی نیازی را در خود ایجاد کنید تا مردمانی صاحب اندیشه توانگر را به سوی خود جذب کنید. مردم به طور ناخودآگاه به جایی می روند که سرشار از فضای افزایش باشد.
وقتی در ذهنتان به دیگران اندیشه افزایش عطا می کنید، دیگران به سوی شما کشیده می شوند و بیدرنگ توانگرتان می کنند. هر اندیشه و گفتار و کردارتان باید نمایانگر توانگری باشد، نوشته یی را که برخلاف توانگری است، نخوانید و جدی نگیرید.
وقتی مردم درباره اوضاع دشوار صحبت می کنند، نه باید ناراحت شوید و نه باید در آن شرکت کنید؛ مگر آنکه بخواهید خودتان هم دچار همان تجربه شوید. بر عظمت دیدگاه و آرزویتان بیفزایید تا شاهد پاسخی شوید که در تصورتان نیز نمی گنجد. شکست همان موفقیتی است که می کوشد در مقیاسی وسیع تر به سراغتان بیاید. بیشتر شکستهای ظاهری، پی ریزی راهی به سوی پیروزی است.
وقتی مردم می کوشند به صورتی شما را پایین آورند یا تحقیر کنند، نشانه بارز آن است که پیشرفت و موفقیت شما آنقدر چشمگیر بوده است که دیگران آن را دریافته اند. در چنین مواقعی، نفسی عمیق بکشید و سپاس بگذارید که کامیابی شما هم اکنون متجلی شده است.

تفکر
تفکر

با تکرار این عبارات، قانون افزایش را در خود بیدار کنید: «اکنون سلامت کامل و ثروت بیکران و سعادت نامحدود را تجربه می کنم. این حقیقت دارد، زیرا جهان سرشار از مردمانی نازنین و مهربان است که از هر جهت کمکم می کنند. اکنون در حضور فرشتگانی بی شمارم و از یک زندگی شاد و جالب و رضایت بخش برخوردارم. به دلیل تندرستی و خوشبختی و توانگریم، می توانم به دیگران کمک کنم تا از یک زندگی شاد و جالب و رضایت بخش برخوردار باشند. همه انسانها می توانند از موهبتهای جهانی و کیهانی بهره مند شوند.»
به محض بر زبان آوردن کلام نیکو، موهبتهایتان آفریده می شوند!

 قانون محبت و خیر خواهی

هر روز آگاهانه چند دقیقه را به آفرینش محبت بگذرانید. دراین چند دقیقه به تأکید بگویید:
«اکنون به یاری خدا، آگاهانه و شادمانه، عشق الهی را در خودم و جهانم و زندگانی همه انسانها بیدار می کنم و می گسترانم.»
هر روز بخواهید که عشق الهی در وجودتان زنده شود.
محبت رابه سیمای نوری درخشان ببینید که شما را در آغوش می گیرد و روشن و تابناکتان می کند و به شما تعالی می بخشد. ببینید که محبت در یکایک یاخته های وجودتان نفوذ می کند. اگر در زندگیتان نقاطی تاریک هست، ببینید که در پرتو عشق الهی، روشن و زنده و تابناک می شوند.
به هر که سراسر روز می بینید، بگویید:
«بادا که عشق الهی در تو زنده شود.»

الا ویلر گفته است: معیار خدا برای سنجش روحها، میزان توانایی آنها در خرسند ساختن بهترین فرشته اش، یعنی عشق است. به راستی که عشق شکست نمی شناسد.

خیرخواهی
خیرخواهی

با تکرار عبارت «عشق الهی»، می توان آگاهانه عشق الهی آفرید.
اشخاصی که دشمن می نمایند، کسانی هستند که بیش از همه به نور عشق شما نیاز دارند. خصومت آنها خود نشانه تشنگی روح آنها برای محبت شماست. هرگاه محبت کافی نسبت به آنها ابراز دارید، ناهماهنگی ناپدید خواهد شد.
یکی از زیباتین کارهایی که می توانید در حق بچه ها بکنید، این است که مدام در دلتان برایشان تکرار کنید:
«من تو را به دیده محبت می نگرم و جلال و کمال الهی تو را تحسین می کنم. خدا دوستت دارد و هم اکنون عشق الهی در تو، و از طریق تو و برای تو متجلی می شود.»
هم اکنون به خودتان قول بدهید که آگاهانه عشق الهی را در خویشتن و برای خانواده تان و نوع بشر ایجاد کنید. آنگاه می بینید که مشکلات شما به راه حل بدل می شوند و توانگریتان افزایش می یابد. برای این کار بسیار بگوئید:
«عشق الهی، پیشاپیش همه چیز را می داند و هم اکنون به شیوه یی غنی و شکوهمند، همه نیازها را برمی آورد. ثمرات نیکوی عشق الهی هم اکنون پدیدار می شوند»

 قانون دعا

می گویند دعا نیرومندترین قدرت کائنات است.یکی از بهترین راههای دعا این است که با چشمان بسته، صاف بنشینید و در سکوت و در آرامش باطن، در ناحیه پیشانی تان نور خدا راببینید . این سکوت، اقتدار معنویتان را رها و متجلی می کند.

بانویی برایم نوشت: بیست سال بود که جز نفرت احساسی نسبت به شوهرم نداشتم اما به خاطر فرزندانم نمی خواستم از او جدا شوم تا اینکه عاقبت درباره قدرت دعا و حمایت عیسی مسیح شنیدم. پس هر روز پس از دعا مجسم می کردم که با او ناهار می خورد. حتی مجسم می کردم که عیسی مسیح همراه او برای ناهار به خانه ما می آید و شوهرم به دستپختم و رفاه خانه مان افتخار می کند.

اکنون ثمره دعاهایم این است که شوهرم از زمین تا آسمان عوض شده و دیگر آن مرد خودخواه و خشن و بی توجه و بی عاطفه پیشین نیست. اکنون همسری مهربان و اندیشمند و با ملاحظه و پرمهر و شادی بخش است.
دعای نفی به شما کمک می کند تا امور را همان گونه که هست، نپذیرید و اندیشه های منفی درباره آنها را از ذهنتان بزدایید و راه را برای چیزی بهتر بگشایید. دعای نفی یعنی این گرایش که می گوید:
«من این وضع را تحمل نمی کنم یا با این تجربه کنار نمی آیم و امور را همان گونه که هستند، نمی پذیرم. زیرا خدا دوستم دارد و تنها نیکی کامل و والاترین موهبتهای او را می پذیرم.»
انسان به شدت نیازمند دعای نفی است. شما باید به دنبال آنچه نمی خواهید، آنچه را می خواهید بر زبان آورید. مثلاً وقتی می گویید:«نه، این را نمی پذیرم.» باید بگویید: «به جایش این یکی یا چیزی بهتر را می پذیرم.»
بعضی افراد دچار این توهمند که دیگری می تواند موهبتشان را از آنها بگیرد. اینجاست که باید دعای نفی و تکذیب را به کار برید. در چنین مواقعی ندا دردهید:
«هیچ چیز نمی تواند با عطایایم بستیزد.» آنگاه می بینید که همه افراد و اموری که بر ضدتان می نمودند، در جهت خدمت به شما حرکت می کنند.
وقتی مردم می خواهند با حرفهای منفی سرتان را درد آورند، آرام و خاموش در دلتان بگویید: «نه، نه، نه، من نمی خواهم این حرفها را بشنوم. من این حرفها را لازم و درست نمی دانم.» یا آنها فوراً سر موضوعات سازنده می روند یا شما را ترک می کنند.

دعادکردن
دعادکردن

یکی از ثمربخش ترین کارها برای حل هر مساله این است که آرام بنشینیم و با چشمانی بسته به عبارات زیر بیندیشیم:
«راه حل الهی، والاترین راه حل است. من اکنون برای حل این مساله، راه حل الهی را می طلبم و راه حل الهی را می پذیرم.»
آدمی باید زمانی را به مراقبه و سکوت و آرامش روزانه اختصاص بدهد. راز اقتدار انسان، در مراقبه و سکوت روزانه او نهفته است.
هنگام مراقبه می توانید اندیشه تان را بر آیه های مقدس متمرکز کنید، مانند:
«خدایا دوستت دارم»، «خدایا تو را سپاس می گذارم»، «خدایا در حضور تو هستم.»، «امروز، روز خداست و از امرز به وجد می آیم.»، «در سکون و آرامشم.»

قانون اعتماد به نفس

یکی از بهترین راههای اعتماد به نفس این است که شب در بستر، پیش از آنکه به خواب فرو روید، با اندیشه های قدرتمند سرشار از اعتماد به نفس، به ذهنتان خوراک برسانید. اگر در این هنگام ذهنتان را از اندیشه کامیابی و توانگری و ثمرات نیکو سرشار کنید، ذهن نیمه هوشیارتان آنها را به صورت فرمان از شما می پذیرد و فردایی توانگر و شاد و کامیاب برایتان می آفریند. یک از بهترین عباراتی که شب پیش از خواب می توان تکرار کرد، این است:
«من به خواب می روم، اما خدایی که در من است، بیدار می ماند تا مسأله ام را با نظم الهی حل کند و مرا به کامیابی و شادمانی و توانگری برساند.»

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس

عبارات تأکیدی برای ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس:

 • «خدا دوستم دارد. خدا هدایتم می کند. خدا راه را نشانم می دهد.»
 • «همه موهبتهای خدا از آن من است. مجبورم صاحب همه آنها باشم زیرا فرزند خدا هستم. همه آنها را هم اکنون می طلبم و همه آنها هم اکنون پدیدار می شوند.»
 • «قدرتم از خداست و از طریق قدرت مطلق او، قادر به انجام همه کارها هستم. همه اکنون ثمره کامل و بی همتا پدیدار می شود.»
 • «عشق الهی مرا توانا و توانگر می سازد، به هر کاری که دست بزنم، پیروز و کامیاب می شوم.»
 • «[خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.»
 • «اکنون زمان توفیق الهی است. معجزه از پس معجزه می آید و برکتها و شگفتی های خدا هرگز از بارش باز نمی ایستند.»

هرگاه در وضعیتی ترسناک قرار می گیرید، بگویید:
«خدا مرا به دست فرشتگانش سپرده است تا در همه حال مراقبم باشند.»
برای پرورش اعتماد به نفس، به مراجعان و شاگردانم توصیه می کنم که هر روز به گوشه یی خلوت بروند و دست کم به مدت پنج دقیقه، به صدای بلند عبارات تأکیدی خود را تکرار کنند.
یکی دیگر از راههای پرورش اعتماد به نفس در خودتان و دیگران، آغاز قدردانی و تحسین و تمجید از نکات مثبت دیگران است. با مردم مهربان باشید و با کلامی مهرآمیز آنها را به سوی تعالی و کامیابی سوق دهید. شگفت اینجاست که کلام مهرآمیزتان هزار برابر به سوی خودتان باز می گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *