0
02143000313
محتوای تجربیات دانش آموختگان
nazarat

نظرات جمعی از دانش آموختگان دوره های آموزشی سمینارما

مصاحبه با دانش آموختگان کارگاههای آموزشی سمینارما
فاقد تصویر شاخص

به نظرم هرکسی به مفاهیم درآمدزایی اینترنتی احتیاج داره

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " به نظرم هرکسی به مفاهیم درآمدزایی اینترنتی احتیاج داره." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

چجور میشه کسب درآمد از اینترنت داشت

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " چجور میشه کسب درآمد از اینترنت داشت." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

هدفم توسعه کارم در کسب و کار اینترنتی بود

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " هدفم توسعه کارم در کسب و کار اینترنتی بود." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

هدفم این بود که بتونم برای خودم یه کاری کنم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " هدفم این بود که بتونم برای خودم یه کاری کنم." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

به صورت علمی با بحث کسب و کار اینترنتی آشنا شدم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " به صورت علمی با بحث کسب و کار اینترنتی آشنا شدم." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی ...
فاقد تصویر شاخص

دوست داشتم ایده جدیدی در دنیای کسب و کار اینترنتی داشته باشم

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " دوست داشتم ایده جدیدی در دنیای کسب و کار اینترنتی داشته باشم." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی ...
فاقد تصویر شاخص

دیدگاهم نسبت به کسب و کار اینترنتی برای همیشه تغییر کرد

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " دیدگاهم نسبت به کسب و کار اینترنتی کاملا عوض شد." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

طرز فکرم نسبت به کسب و کار اینترنتی عوض شد.

دانش آموخته دوره درآمدزایی اینترنتی دکتر امیر حسین فرجی " طرز فکرم نسبت به کسب و کار اینترنتی عوض شد." با ما در ادامه این ویدئو همراه باشید ... از اینجا دانلود کنید   اطلاعات بیشتر بسته آموزشی درآمدزایی اینترنتی
فاقد تصویر شاخص

دنبال یک روش میانبر برای یادگیری زبان انگلیسی بودم که …

  دانش آموخته دوره آموزش زبان انگلیسی استاد جاوید   با توجه به مشغله کاری که داشتم دنبال یک روش میانبر برای آموزش یادگیری زبان بودم که از طریق پیامک با دوره های آموزشی زبان استاد جاوید آشنا شدم . ...
1 2 3 6