0
02143000313

فرمول ۴ پله ای موفقیت

موفقیت

چگونه انسان موفقی باشیم؟

هر انسانی خواهان موفقیت است و در زندگی درپی خوشبختی میدود. درحقیقت، نمیتوان به این دو موضوع مهم فکر نکرد. ا گرچه این دو موضوع در زندگی بشر بسیار حیاتی و ضروری هستند، اما هنوز هیچ فرمولی را برای به دست آوردنشان نیاموخته ایم.در این مقاله سعی داریم رازهای رسیدن به موفقیت و خوشبختی را در زندگیمان کشف کنیم. گاهی اوقات در زندگی، والدین یا برخی آموزگارانمان درسهای ارزشمندی را در اختیارمان قرار میدهند؛ بااین حال در ا کثر موارد هیچ آموز های درخصوص دستیابی به موفقیت و خوشبختی در زندگی دریافت نمی کنیم؛ بنابراین وقتی که زندگی این در سها را در اختیار ما قرار نمیدهد، خود این اطلاعات را از دیگران، کتابها، سمینارها، مذاهب یا اصول معنوی کسب میکنیم.

اصلا مهم نیست که در کجا زندگی می کنید و یا چند سال دارید، ممکن است همیشه موفقیت را برای خودتان یک راه دور و دراز تصور کرده باشید. این بدیهی است که همه ی ما دوست داریم تا در زندگی انسان های موفقی باشیم، هیچ استانداردی برای موفقیت وجود ندارد. همه ی ما تعریفی از موفقیت داریم و می توانیم به نوعی موفق باشیم . منبع

موفقیت
موفقیت

زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، هیچ اید ه ای برای کسب موفقیت و خوشبختی نداشتم و تنها هدفم این بود که وکیلی شوم که در اواسط دهه بیستم عمرم به این هدف میرسم؛ بنابراین در آن زمان فکر میکردم انسانی موفق و خوشبخت هستم؛ درحال ی که من خوشبخت نبودم؛ زیرا از کارم لذت نمیبردم و این درحال ی بود که دیگران به چشم یک آدم موفق به من نگاه می کردند؛ اما مهم نبود که آ نها چه فکری میکردند؛ در حقیقت آنچه مهم است این است که ا گر خوشبخت نباشید، موفقیت واقعی را تجربه نمی کنید.

موفقیت
موفقیت

موفقیت چیست؟

چنانچه از مردم بخواهید موفقیت را تعریف کنند، شاید پاسخ های زیر را بشنوید:

  • موفقیت، کسب پول بسیار است.
  • موفقیت، داشتن املاک است.
  • موفقیت، داشتن شغلی خوب و مناسب است.
  • موفقیت، داشتن یک رابطه خانوادگی عاشقانه است.
  • موفقیت، پرورش فرزندان خوب و صالح است.
  • موفقیت، رشد معنوی است.
موفقیت
موفقیت

البته برخی بر این باورند که موفقیت ترکیبی از این موارد است. اما به عقیده من هرکدام از ما باید موفقیت را برای خود معنا کنیم. ا گر شما به دنبال یادگیری یا رشدکردن باشید، درمی یابید که تعریف شما از موفقیت مدام درحال تغییر است. اما خبر خوب این است که مهم نیست چطور موفقیت را معنا کنید؛ زیرا فرمول چهارمرحله ای زیر به شما کمک خواهد که به خواسته هایتان دست یابید:

  1. مسئولیت پذیر باشید.
  2. نگرشی مثبت و باثبات داشته باشید.
  3. اجازه دهید شوروشوق وجود یتان، راه را به شما نشان دهد.
  4. با ترس هایتان مقابله کنید.
موفقیت
موفقیت

۱- مسئولیت پذیر باشید

هر اندازه که خود یا دیگری را به خاطر عدم موفقیت خویش سرزنش کنید، ضربه بیشتری متحمل خواهید شد؛ زیرا زندگی و موفقیت شما بازتاب افکار، احساسات و اعمالتان است. من فکر می کردم هیچ کنترلی بر روند زندگی ام ندارم، اما اشتباه می کردم. ا گر کنترلی بر چیزهایی که برایتان اتفاق می افتد ندارید، برروی وا کنش خود نسبت به این مسائل که کنترل دارید. در هرلحظه از زندگیتان شما می توانید انتخاب کنید که چگونه فکر کنید و چگونه عمل کنید. ما در دورانی زندگی می کنیم که مردم روزبه روز نسبت به زندگیشان بی مسئولیت تر می شوند. چند سال پیش مردی از چند رستوران زنجیر های که غذاهای فست فود ارائه میدادند، شکایت کرد که آ نها باعث شد ه اند او به بیماری قلبی مبتلا شود

آیا کارکنان این رستورا نها مرد را داخل رستوران گیر انداختند و به زور همبرگر و چند غذای ناسالم را در حلق او فروکردند؟ البته که خیر، این مرد به اختیار خود به رستوران رفته و سفارش غذا داده بود. شاید با این مثال این سوال به ذهنتان خطور کند که ا گر رئیسم به حرف من گوش نکند، آیا مسئولیتی متوجه من است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا شما می توانید شغل یا حرف های دیگر را انتخاب کنید. شرکت یا رئیستان مسئول بی پولی یا بدبختی شما نیست.

موفقیت
موفقیت

بهانه ها را کنار بگذارید؛ چرا که نه تقصیر والدین است، نه اقتصاد و نه مردم پولدار دیگر. مگر مردم موفق شرایط بد اقتصادی یا اطرافیان بد را تجربه نکرد ه اند؟ آیا این مشکلات مانع موفقیت آنها شده است؟ مردمی که پشتوانه مالی خوبی دارند، باوری دارند که از موفقیتشان پشتیبانی میکند.

فراموش نکنید که شما مانند یک مغناطیس انسانی هستید که شرایط و افرادی را به خود جذب می کنید که به نوعی با افکار و احساسات غالب شما در ارتباطند. مسئله این نیست که بگوییم شما تحت تاثیر اقتصاد یا دیگران قرار نگیرید، اما مهم است که بدانید این عوامل نمی توانند دلیل عقب نشینی شما باشند. شما قدرتی دارید که می توانید زندگیتان را بهبود ببخشید. مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید. این اصلی است که زندگیتان را به سوی موفقیت سوق خواهد داد.

موفقیت
موفقیت

 ۲- نگرشی مثبت و باثبات داشته باشید

نگرش، امری بسیار مهم است. برای شروع بهتر است که تعریفی بسیارساده از نگرش مثبت داشته باشیم. مردمی که نگرشی مثبت دارند و خوش بین هستند، بیشتر برروی «می توانم » تمرکز میکنند تا «نمی توانم ». این افراد امکانات را می بینند، نه محدودیتها را؛ البته موفقیت علاوه بر نگرش به اصول بیشتری نیاز دارد، اما برای شروع باید برروی نگرش تمرکز کرد. بدون داشتن یک نگرش مثبت نمی توانید از اصول دیگر بهره برداری کنید؛ درحقیقت نگرش، اساس آغاز موفقیت است. بیایید بررسی کنیم که چگونه نگرش شما دیگر کلیدهای موفقیت را فعال می سازد:

اعتماد به نفس

آیا م یتوانید اعتمادبه نفس بالایی داشته باشید اما خوش بین نباشید؟ من اینطور فکر نمی کنم. افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند، به خود و توانایی هایشان و نیز رسیدن به موفقیت ایمان دارند. اطرافیان انها نیز این اعتماد به نفس را می بینند و احساس می کنند.

 مداومت

افراد خوش بین اهدافشان را دنبال می کنند و راه را تا رسیدن به هدف ادامه میدهند؛ درحالی که افراد بدبین به محض دیدن اولین نشانه سختی، کار را رها می کنند و تلاشی برای ادامه کار از خود نشان نمی دهند.

موفقیت
موفقیت

 شجاعت

هیچ موفقیتی بدون شجاعت امکا نپذیر نیست. ا گر به خود ایمان داشته باشید که می توانید کاری را انجام دهید، شجاعت انجام آن را نیز خواهید داشت. افراد بدبین تسلیم ترسه ا و نگرانی هایشان میشوند و نیروی بالقوه خود را هدر می دهند.

سلامتی

حقیقت آن است که تا زمانی که مثبت باشید، حیات دارید. استرس و بدبینی شما را نابود می کند.

رشد معنوی

افراد مثبت اندیش به دنبال رشد و ارتقای باورها و افکار معنوی خویش هستند؛ درحالی که افراد بدبین ارتباط معناداری با خالق یکتا برقرار نمی کنند. البته خوش بینی به این معنا نیست که تمام اهدافتان را جامه عمل بپوشانید. موفقیت مستلزم سعی، تاش، تعهد و صبوری است؛ به علاوه داشتن نگرش مثبت به معنای این نیست که شما هیچ چالش و مشکلی در زندگی نداشته باشید. فراموش نکنید که درطول مسیر رسیدن به موفقیت بارها عقب نشینی خواهید کرد. اما اگر به خود ایمان داشته باشید، عمل کنید و ادامه دهید، به زودی این موانع را از سر راهتان برمی دارید. به یاد داشته باشید نگرش ما انتخابی است که هر روز خواهیم داشت. کیفیت زندگی شما و تاثیری که بر جهان خواهید گذاشت، به انتخاب شما بستگی دارد. در آخر، فکر می کنم که شما نیز به این حقیقت دست یافته اید که نگرش، همه چیز است.

موفقیت
موفقیت

۳- اجازه دهید شور و اشتیاق وجودیتان راه را به شما نشان دهد

یک رابطه کاملا مشهود میان موفقیت و اشتیاق وجود دارد. زمانی که شما مثبت و پرشور باشید، مردم به طرف شما کشیده خواهند شد و مایل خواهند بود تا اطراف شما باشند و از شما پیروی و به تحقق رویاهایتان کمک کنند. «سرزندگی » شما به دیگران قوت می بخشد. افراد زیادی با من تماس می گیرند و می گویند که چقدر از کارشان تنفر دارند؛ سپس اذعان می کنند که نمی دانند چگونه می توانند نگرشی مثبت به زندگی و موفقیت داشته باشند. اگر شما صبح ها از خواب بیدار شوید و درباره رفتن به جایی که دوست ندارید و گذراندن هشت ساعت به مدت پنج روز در هفته در آن محل فکر کنید، تعجبی ندارد که دید منفی داشته باشید و از رسیدن به موفقیت باز بمانید. چنانچه نسبت به کاری که انجام می دهید اشتیاق لازم را نداشته باشید، حس و اشتیاق شما برای انجام فعالیت های دیگر کم میشود؛ حتی ا گر آن کار را رها کنید.

موفقیت
موفقیت

چه باید کرد؟

فعالیت ها و کارهای روزانه تان را بررسی کنید. آیا شور و شوق لازم برای انجام آن کار را دارید؟ اجازه دهید آن را از زاوی های دیگر نگاه کنیم؛ اگر من امروز به شما ده میلیون دلار بدون مالیات بدهم، آیا شما در کار فعلی تان باقی خواهید ماند یا تغییراتی در کارتان ایجاد می کنید؟ ا گر به کارتان ادامه دهید، یعنی اینکه می دانید در جاده موفقیت قرار گرفت ها ید؛ در غیر این صورت، باید راهی را برای ابراز اشتیاق پنهان تان پیدا کنید. منظورم این نیست که باید شغلتان را رها کنید؛ برعکس باید زمانی را برای انجام کارهای موردعلاقه تان اختصاص دهید.

اگر می خواهید آواز بخوانید، راهی را برای آوازخواندن در عصر یا آخر هفته ها پیدا کنید. شما می توانید به کارهای موردعلاقه تان بپردازید و درعین حال به شغلتان ادامه دهید. از امروز سعی کنید کارهای موردعلاقه تان را انجام دهید، نه کارهای دوستان و والدینتان را. ا گر مشتاق باشید، تجارب مثبت را جذب خواهید کرد. شما مجبور نیستید دیگران را مجبور به پیروی از کارهایتان بکنید. اشتیاق شما راه را نشان خواهد داد و شما را به یک زندگی شاد، پرمعنا و موفق رهنمون خواهد کرد.

موفقیت
موفقیت

 ۴- با ترس هایتان مقابله کنید

چنانچه نگرشی مثبت داشته باشید، اشتیاق خود پیروی خواهید کرد و فرصت ها برروی صفحه رادار شما نمایان خواهد شد؛ سپس سرچشمه خلاقیت در وجودتان خواهد جوشید. شاید بخواهید در مجمعی سخنرانی کنید و یا مقال های را درباره یک موضوع خاص به نگارش درآورید. در همه این موارد شوقی در شما به وجود خواهد آمد؛ درحالی که حس دیگری نیز در شما ایجاد خواهد شد؛ حسی به نام «ترس .» گاهی اوقات هنگام شروع کار از عدم موفقیت خود دچار وحشت می شوید و از خود می پرسید: «چنانچه نتوانم از عهده این کار به خوبی بربیایم چه می شود؟ » سپس تمام برنامه ریزی ذهنی قبلی و گفت وگوی درونی منفی شما فعال می شود و این وسوسه به سراغتان می آید که کارها را به همان صورت که هستند، رها کنید و تغییری در برنامه زندگی تان ندهید.

برخی از مردم اجازه می دهند که ترس بر آ نها غالب شود؛ بنابراین هرکاری برای رهایی از احساس ترس انجام می دهند؛ مثلا دست از رویاهایشان می کشند و راهکار و برنامه ریزی خود را برای بهبود زندگی از دست می دهند. برای دستیابی به موفقیت باید با ترس هایتان مقابله کنید. فراموش نکنید که با ترس هایتان بجنگید. به جای ترسیدن، دست به عمل بزنید و فراموش نکنید که از خطراتی که سلامتی شما را تهدید می کنند، حتما دوری کنید و با چالش هایی روبه رو شوید که شما را در مسیر رشد فردی و حرف های قرار می دهند. مهم نیست که نتیجه تلاشتان ناچیز باشد. همچنین از انتقاد و تمسخر دیگران نترسید. سعی کنید به خود و خواسته هایتان احترام بگذارید.

موفقیت
موفقیت

خود را در یک میدان بازی تجسم کنید که روبه جلو پیش می روید. تا کنون کسی را ندیده ام که با ترس هایش مقابله کرده باشد و بعد پشیمان شده باشد؛ برعکس افراد زیادی را دیده ام که به من گفته اند از اینکه تسلیم ترس و وحشتشان شده اند و رویاهایشان را رها کرده اند، سخت پشیمانند؛ بنابراین با ترس هایتان مقابله کنید. این تصمیمی است که هرگز پشیمانتان نخواهد کرد و شما را به طرف جاده موفقیت می راند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *